Skip to main content
29.02.2024 | כ אדר א' התשפד

מכשירים את משפטני העתיד

התוכנית החדשה - אימפקט משפטים, מעניקה לבוגריה ידע משפטי מעמיק בשילוב השכלה בינתחומית במיוחד בתחום הטכנולוגיה והעסקים

תמונה
משפטים

הפקולטה למשפטים של בר-אילן משיקה תוכנית מצטיינים חדשה, בשם תוכנית אימפקט, המיועדת לסטודנטים עם נתוני קבלה ויכולות גבוהים במיוחד. התוכנית, הראשונה מסוגה, תכלול, בנוסף ללימודי המשפטים, לימוד של מקצועות מפתח בכלכלה, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, מתמטיקה, פילוסופיה וספרות עברית, וכן קורס אנגלית מתקדם. "ידע משפטי מעמיק בשילוב השכלה בינתחומית, במיוחד בנושאים הנוגעים לטכנולוגיה, הוא מפתח גם לקריירה משפטית וגם לתפקידים בכירים בעולם העסקי ובמשרדי ממשלה", מסביר פרופ' אריאל בנדור, מ"מ דקנית הפקולטה למשפטים, מומחה למשפט חוקתי ומינהלי. את התוכנית החדשה בנה פרופ' בנדור בהתייעצות עם ראשי משרדי עורכי הדין המובילים בישראל ובכירים לשעבר במערכת המשפט הציבורית. "הסטודנטים בתוכנית אימפקט ילמדו למשל מימון וחשבונאות במחלקה לכלכלה, מבוא למדעי המחשב במחלקה למדעי המחשב, לוגיקה במחלקה לפילוסופיה ומתמטיקה בדידה, החיונית להבנת מבוא למדעי המחשב, במחלקה למתמטיקה".

אין זה השינוי היחיד שמבצעת הפקולטה למשפטים, שבוגריה מסיימים באופן עקבי במקומות הראשונים בבחינות לשכת עורכי הדין. לקראת שנת הלימודים הבאה, שודרגה תוכנית הלימודים של הפקולטה, היקף ואופן ההוראה שונו, כך שהלמידה תיעשה יותר בקבוצות קטנות, ונוספו לה לימוד מיומנויות שונות, כולל בטכנולוגיות מתקדמות כמו AI. בנוסף, החל בשנה ג' יצטרכו הסטודנטים להתמחות בשניים מתוך מספר אשכולות: משפט ציבורי, פלילי, מסחרי, פרטי, בינלאומי, משפט וטכנולוגיה, משפט וחברה - כך שיוכלו לקבל רקע מעמיק בתחומי הליבה של המשפט לצד ידע מעשי ממוקד. כמו כן מציעה הפקולטה תוכנית מיוחדת לתואר שני בלימודי משפט, המיועדת לסטודנטים בעלי תארים בתחומים אחרים, מותאמת לתחומים בהם למדו הסטודנטים לתואר ראשון, וכוללת גם השתלמות תעודה מעשית לבחירתם, כגון קורס דירקטורים או קורס מגשרים. "בעיצוב התוכניות ראינו לנגד עינינו את דמות המשפטן העתידי כמי שיש לו כישורים מעולים של חשיבה משפטית, אוריינות טכנולוגית וידע בינתחומי, וכן כושר ביטוי, מטען תרבותי רחב ומעורבות חברתית", אומרת דקנית הפקולטה, פרופ' מיכל אלברשטין, מומחית ליישוב סכסוכים ובתורת המשפט. לדבריה, "המשפטן העתידי הוא מי שיש לו כישורים מעולים של חשיבה משפטית, אוריינות טכנולוגית וידע בינתחומי, וכן כושר ביטוי, מטען תרבותי רחב ומעורבות חברתית".

את הנושא של מעורבות החברתית מיישמים הסטודנטים כבר במהלך הלימודים. הסטודנטים מתפעלים, בליווי אנשי הסגל של הפקולטה, שמונה קליניקות משפטיות פנימיות, שעוסקות בתחומים מגוונים ומסייעות לאוכלוסיות חלשות, ומשתלבים גם בקליניקות חיצוניות, הפועלות בין היתר בסנגוריה הציבורית, בפרקליטות ובמערך ייעוץ וחקיקה. בנוסף, פועלות בפקולטה מעבדות לחדשנות משפטית, העוסקות בתחומים כגון רגולציה סביבתית, צדק מאחה וסכסוכי עבודה, כמו גם מועדוני סטודנטים שמעודדים מעורבות חברתית ברוח קהילתית. "יש לנו תפיסת עולם מגובשת, הרואה באקדמיה לא רק זירת הוראה ומחקר, אלא גם מכשיר חברתי ממדרגה ראשונה", מבהירה פרופ' אלברשטין. "אנו רואים את תפקידנו ביצירת גשרים ובקידום שיח שבו יש מקום לכל הדעות. אני רואה במשבר שעובר על החברה הישראלית הזדמנות לצמיחה ולחיבור המבוסס על אמפתיה ועל הכרת הקבוצות השונות בחברה".

לתוכניות הלימוד בפקולטה למשפטים