Skip to main content
25.05.2022 | כד אייר התשפב

האם מוצר יוקרה ירוק מוכר יותר?

מותגי יוקרה וקיימות – האם מדובר בנושאים מנוגדים או משלימים? עד כמה אטרקטיביים יהיו מוצרי יוקרה 'ירוקים' לעומת אחרים? ד"ר דקלה פרץ מבית הספר למנהל עסקים חקרה האם ניתן לחבר יוקרה עם קיימות בלי לפגוע בתדמית ובאיכות של המותג

תמונה
יוקרה

טרנד מוצרי היוקרה הלך והתפתח בשנים האחרונות, וגם טרנד הקיימות והצרכנות המתחשבת צומח. לכל טרנד סיפור משלו – הראשון הוא סיפור של סמל סטטוס ותדמית, והשני הוא סיפור של דאגה לעתיד העולם. נראה כאילו מדובר בשני קווים מקבילים שלא יפגשו לעולם.

במאמר מציגה ד"ר פרץ מסקנות מסדרה של ניסויים שהתמקדו בעמדות של צרכנים במטרה להבין האם וכיצד יוקרתי יכול להיות ירוק. במחקרים, שבהם השתתפו 2,400 צרכני מותגי יוקרה, נמצא שצרכנים יעדיפו מוצר יוקרה שהתכונה הירוקה מרכזית בו, ולא שולית; שהצרכנים העדיפו מוצר יוקרה כשהתקשורת השיווקית ייחסה את התכונה הירוקה לחברה ולא למוצר עצמו - למשל כשהמסר הוא "החברה מייצרת תחת תנאים קפדניים של איכות הסביבה"; ושצרכנים מעדיפים מוצר יוקרה שנולד ירוק על פני מוצר יוקרה ש"נולד מחדש" ירוק.

המסקנה היא שמותגי יוקרה אינם צריכים לחשוש מיצירת מוצרים ירוקים, ורצוי שהמוצרים יהיו כאלה שעוצבו מראש כידידותיים לסביבה ולא הוסבו לכך בדיעבד.

לכתבה המלאה 

צעד נוסף בדרך לאנרגיה ירוקה וברת השגה>>>