Skip to main content
05.05.2021 | כג אייר התשפא

בדיקת ראייה - בחלל

טכנולוגיה דיגיטלית לבדיקת ראייה שפותחה בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה, נבחרה לשמש כניסוי בחלל בפרויקט "רקיע" עם האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה

תמונה
בדיקת ראיה - בחלל

מהניסיון המצטבר במשימות מאוישות בחלל, נראה כי חשיפה ממושכת לתנאי מיקרו-כבידה עלולה לפגוע בראייתם של האסטרונאוטים. פרופ' אורי פולת, ראש בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה, ופרופ' יוסי מנדל, ראש מעבדת מדע והנדסת עיניים באוניברסיטת בר-אילן, משתמשים בבדיקת ראייה דיגיטלית שנעשית בעזרת טאבלט ומאפשרת זיהוי שינויים קלים ביכולות ראייה פונקציונליות בזמן הטיסה.

החוקרים מבר-אילן חברו לד"ר ערן שנקר, המנהל הרפואי של המכון הישראלי לרפואת חלל ותעופה, כדי לפתח התאמה של הטכנולוגיה, כך שתאפשר לעקוב אחר מצב הראייה של אסטרונאוטים במשימות חלל.

הטכנולוגיה נבחרה להשתתף במשימת הטיסה לחלל "רקיע" בהשתתפותו של האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה.  במהלך שהותו של סטיבה בחלל, יוכלו החוקרים לבחון מרחוק את מצב ראייתו ולהבין באיזו נקודת זמן נוצרים שינויים בראייה.

הניסויים המדעיים שנבחרו להשתתף במשימת "רקיע" יתקיימו בכפוף לאישור נאס"א ו-Axiom Space וישוגרו לחלל בתחילת 2022.

התוכנית לתואר ראשון באופטומטריה בבר-אילן>>>