Skip to main content
20.02.2022 | יט אדר א' התשפב

איך לשנות את ההרגל לשתות משקאות מתוקים

ד"ר חגית כהן חקרה שימוש בחינוך למודעות מטא-קוגניטיבית ולימדה ילדים להפחית את כמויות השתייה המתוקה

תמונה
הרגלי שתיה

משקאות ממותקים מכילים כמויות עצומות של סוכר מזיק לבריאות. מדינת ישראל מדורגת שנייה בעולם בצריכת משקאות אלה (ודרכם צריכת סוכר), בקרב בני נוער. ד"ר חגית כהן מהפקולטה לחינוך מסבירה איך ניתן לשנות את הרגלי צריכת המשקאות הממותקים, בקרב ילדים באמצעות חינוך למודעות מטא-קוגניטיבית. 

צפו בהרצאתה של ד"ר חגית כהן, "איך לשפר הרגלי שתייה בקרב ילדים ונוער", מתוך מרתון הרצאות בנוסח TED בנושא אוכל בתרבות ובחברה

היקף מחלת הסוכרת בגליל ועל האסטרטגיות למניעה>>>

Remote video URL