Skip to main content
25.05.2021 | יד סיון התשפא

תוכנית "אילנות" למועמדים מצטיינים

נפתחה ההרשמה לתוכנית המלגות היוקרתית, למועמדים מצטיינים לתואר ראשון בתשפ"ב

תמונה
אילנות

תוכנית "אילנות" מיועדת למועמדים ללימודי תואר ראשון בעלי ציון פסיכומטרי 740 ומעלה וממוצע בגרות 110 ומעלה. 

מועמדים שיתקבלו לתוכנית יקבלו פטור משכר לימוד, מלגת קיום חודשית, ליווי אקדמי אישי וחנייה בקמפוס (לבעלי רכב הרשום על שמם).

לפרטים נוספים