Skip to main content
11.05.2021 | כט אייר התשפא

מה עושים בהישמע אזעקה בקמפוס?

מידע על מיקום המקלטים והמרחבים המוגנים בקמפוס והנחיות התנהגות בהישמע אזעקה

תמונה
הנחיות לשעת חירום

עם הישמע אזעקה היכנסו למרחב המוגן ביותר הקרוב אליכם. פרק הזמן שעומד לרשותכם באוניברסיטה הוא דקה וחצי.  

לפירוט המרחבים המוגנים

השוהים במבנה - היכנסו למרחב מוגן  - ממ"ד, ממ"ק, מקלט, חדר מדרגות פנימי או חדר פנימי מוגן בהתאם לזמן העומד לרשותכם, ולסגור דלתות וחלונות.

השוהים בחוץ - היכנסו למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותכם. אם אין מבנה בקרבתכם, או אם אתם בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

השוהים ברכב - עצרו בצד הדרך, צאו מהרכב והיכנסו למבנה או למחסה קרוב.

אם לא ניתן להגיע למבנה או מחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותכם, יש לצאת מהרכב לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, עצרו בצד הדרך והמתינו 10 דקות.

 הנחיות פיקוד העורף לאיזורנו – מצב מיוחד בעורף (טווח 80 ק"מ)