Skip to main content

אפשרויות קבלה נוספות לתואר ראשון

לאוכלוסיות שאינן מתקבלות לפי תנאי הקבלה הרגילים

מכינות אוניברסיטאיות

קבלה על סמך מכינות אוניברסיטאיות המחליפות תעודת בגרות / ציוני בגרות

  1.  מכינות ייעודיות
  2. מכינת 30+

  3.  מכינות קיץ מרוכזות (מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, היסטוריה וערבית)

  4.  תכנית יואל ליוצאי אתיופיה

  5.  הישגים להייטק מועמדים מהפריפריה המעוניינים להשתלב בלימודי הנדסה ומדעים מדויקים

  6.   גולני להייטק  ללוחמים אשר השתחררו מחטיבת גולני ומעוניינים להשתלב בתחומי הנדסה, מדעים מדויקים וראיית חשבון

קבלה לבוגרי החינוך החרדי

בוגרי מוסדות לימוד חרדים זכאים להקלות והתאמות בתנאי הקבלה לאוניברסיטה במספר מסלולי לימוד (פירוט בהמשך) כמו כן, במהלך הלימודים מקבלים הסטודנטים ליווי אקדמי ומעטפת תמיכה שמטרתה לקדם ולסייע להם עד סיום התואר.
לפרטים נוספים 

העדפה מתקנת

באוניברסיטה קיימים מסלולי קבלה חריגה למועמדים מהפריפריה ומאוכלוסיות מגוונות ולמועמדים המתמודדים עם מוגבלות
לפרטים נוספים 

תכנית פוירשטיין באקדמיה

תכנית פוירשטיין מציעה למועמדים מהפריפריה חברתית וגיאוגרפית ולמועמדים יוצאי אתיופיה בעלי יכולות לימודיות גבוהות לעבור מבחן מיון כאלטרנטיבה למבחן הפסיכומטרי. מבחן המיון מהווה כלי לניבוי פוטנציאל הלמידה של המועמד והמלצתו מהווה אישור קבלה למחלקות וחוגי לימוד מבוקשים. סטודנטים המתקבלים ללימודים במסגרת זו זכאים לליווי אישי ולמעטפת תמיכה מורחבת במהלך כל התואר.
לפרטים נוספים 

תוכנית אקדמית לנוער מצטיין במתמטיקה

התוכנית האקדמית מהווה מסגרת לימודים לתואר ראשון במתמטיקה ובמקצועות נוספים: פיזיקה, הנדסה,כימיה ומדעי המחשב.

התוכנית מיועדת לתלמידים העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד בכתה י', ומתקיימת בשיתוף פעולה עם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה. 
לפרטים נוספים 

תוכנית מול"א לתלמידי תיכון

תוכנית מול"א של היחידה למעורבות חברתית מאפשרת לתלמידי תיכון בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה וסקרנות אינטלקטואלית, לצבור נקודות זכות אקדמיות לקראת תואר ראשון במקביל ללימודיהם התיכוניים.
לפרטים נוספים