Skip to main content

רב הקמפוס

לשכת רב הקמפוס אחראית על נושאים שונים הקשורים לתחום הדתי-רוחני באוניברסיטה. במסגרת זו מתקיימת פעילות תורנית חברתית רחבה שמיועדת לסטודנטים, לעובדים ולציבור הרחב.

צפו בסרטון על פעילות לשכת רב הקמפוס>

רב הקמפוס

 

שבתות וחגים

במהלך שנת הלימודים מתקיימות אחת לחודש שבתות עיון וחוויה יהודית בקמפוס. שבתות אלה כוללות הרצאות מפי אורחים המרצים בפני הסטודנטים על נושאים שונים, ומתקיימות תפילות וסעודות שבת משותפות. סטודנטים וסטודנטיות רבים משתתפים בשבתות אלה והם יוצרים אווירה חברתית ותרבותית מרתקת, תוססת ומיוחדת במינה.

בנוסף, מדי שבת מתקיימות תפילות בבית הכנסת המרכזי במכון הגבוה לתורה. בשבת בבוקר לאחר התפילה נערך קידוש לאחריו שיעור מרתק בפרשת השבוע. לקראת צאת השבת, בין תפילת מנחה לערבית, מתקיימת סעודה שלישית.

גם בחגי ישראל יש בקמפוס פעילות ענפה. בראש השנה וביום הכיפורים מתקיימים תפילות וסדרי לימוד. בחנוכה יש יריד מרכזי בסימן החג ובסופו הדלקת נר ראשון ברוב עם ובחגיגיות. בפורים, קריאת מגילה וסעודת פורים. לקראת הפסח ניתנים שיעורים בענייני החג יחד עם אפיית מצות יד. בליל יום העצמאות נערכת תפילה חגיגית ולאחריה סעודת הודיה. בליל שבועות מתקיים לימוד ושיעורים עד לתפילת ותיקין.

סטודנטים מכינים חלה

 

שיעורי תורה

במהלך השבוע, לאחר שעות הלימוד האקדמיות וביניהן, מתקיים באוניברסיטה לימוד תורה במסגרות שונות ובו משתתפים בכל שבוע מאות אנשים. הלימוד הוא בבתי מדרש לצעירות וצעירות, במפגשים בבית הקפה, בבתי המדרש במכון הגבוה לתורה ובמדרשה ובמקומות נוספים. פירוט השיעורים, המרצים ומקומות הלימוד נמצא באתר.

סטודנטים לומדים

 

לקראת שבת על הדשא

בכל יום חמישי בצהרים, על הדשא הגדול במרכז הקמפוס, מארגנים אגודת הסטודנטים ולשכת הרב קבלת שבת מוקדמת. ברקע מושמעים שירי שבת ורב הקמפוס מביא רעיון קצר מפרשת השבוע. יחד עם המוזיקה והלימוד מתכבדים הסטודנטים בחמין טעים שמוסיף לאירוע נופך מיוחד.

סטודנטים מחלקים אוכל

 

רישום לנישואין באוניברסיטה

בשנה האחרונה נפתחה בלשכת הרב האפשרות להירשם לנישואין באוניברסיטה. הרישום הרשמי הוא ברבנות רמת גן אך כל התהליך מתבצע בלשכת הרב באוניברסיטה.

 

דף שבועי בפרשת השבוע

דף השבועי על פרשת השבוע מופץ בידי הפקולטה למדעי היהדות, המרכז ללימודי יסוד ע"ש שולמן ולשכת רב הקמפוס. הוא נכתב בידי חוקרי האוניברסיטה במחלקות השונות ומשלב תורה ומדע באופן ייחודי ומעניין. חלק גדול מן המאמרים בדפים אלו קובצו לשלושה ספרים, הנקראים "מפירות האילן".

 

הושענא רבה

אירוע שראוי לציון מיוחד הוא הלימוד בליל הושענא רבה, בו משתתפים למעלה משלושת אלפים צעירים וצעירות. במהלך הלילה מועברים שיעורים והוא מסתיים במופע שירי נשמה ותפילת ותיקין. האירוע מאורגן בשיתוף פעולה של תנועת הבוגרים של בני עקיבא ולשכת הרב באוניברסיטה.

מתפללים


ליצירת קשר
 

רב הקמפוס