Skip to main content

הוראה בבר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן על כל חברי הסגל שלה מחויבים להוראה יעילה וברמה הגבוהה ביותר. מדי שנה משתתפים מרצות ומרצים בסדנאות של המרכז לקידום הוראה של האוניברסיטה ומקבלים כלים להוראה מצוינת, בהם שימוש באמצעי המחשה, העברת מידע בצורה במעניינת ומעוררת סקרנות, הנחיית קבוצות, הגברת המוטיבציה, הוראה פעילה ונושאים רבים אחרים. כחלק מכך מיושמות בקמפוס שיטות הוראה מתקדמות והוקמו בו כיתות חכמות.

האגף ללמידה והוראה מספק ייעוץ אישי על מנת להתאים את כלי הלימוד לצרכים הפדגוגיים הייחודיים של כל מרצה ומרצה. לשכת סגן הרקטור, האחראית על נושא ההוראה באוניברסיטה, משקיעה רבות במרכז לקידום הוראה, שנציגיו משתפים פעולה עם מרכזי הוראה דומים בארץ ובחו"ל ומקיימים כנסים וימי עיון לשם שיתוף ידע.

כחלק מתהליך המתמיד לשיפור רמת ההוראה, האוניברסיטה מקיימת סקרי הוראה בכל סמסטר ומוקירה מרצים ומרצות מצטיינים.

למה בר אילן

 

הוראה איכותית משלבת מיומנויות אישיות עם אמצעים טכנולוגיים. בהתאם לכך, שני מרחבי למידה פעילה חדשניים שהוקמו בקמפוס משמשים כפלטפורמה להוראה מתקדמת וחווייתית עבור הסטודנטים והמרצים; בתקופת הריחוק החברתי שכפתה הקורונה ביצעה האוניברסיטה מעבר מהיר ויעיל להוראה מקוונת באמצעות פלטפורמה ללמידה מרחוק שכבר פעלה לשירות הסטודנטים ואנשי הסגל.

מדי שנה נערכים סקרי הוראה המשקפים את רמת שביעות הרצון של הסטודנטים ומשמשים כמשוב עבור המרצים והמערכת כולה. מרצים ומרצות מצטיינים זוכים להכרה ולהוקרה, כשגולת הכותרת היא פרס הרקטור למרצים מצטיינים.

עוד על האגף ללמידה והוראה