Skip to main content

ספר בראשית

בראשית

פרשות

פרשת בראשית

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? - ד"ר שמעון אליעזר הלוי ספירו
"וְאֶל-קַיִן וְאֶל-מִנְחָתוֹ ֹלא שָעָה". מדוע? - ד"ר אלכסנדר קליין

"ויברא א-לוהים את האדם בצלמו" – על נחיצות הגדרת הגבולות לקיום העולם ועל שאלת הדעת יוסי אלישע (word)

מושפלת או מרוממת? דמותה של חוה בראי החקר הפמיניסטי למקרא- יעל שמש  (word)

"נוח לו לאדם שנברא"?- נריה גוטל 

מדע, תבונה ותקבולת בסיפור בריאת העולם- דרור גבעון (word)

האדם השלם - יאיר ברקאי (word)

יהי אור- שבתי א' הכהן רפפורט וישראל בלפר

כשה' עזב את גן עדן-רענן אייכלר

לָמָה "אדם לעמל יולד": הסיפור של אדם בגן עדן-שמעון אליעזר הלוי ספירו

פירושו הראשון של רש"י לתורה-רפי ועקנין

מי נקרא בשם בספר בראשית?-יונה בר מעוז

אימהוֹת שכולות וכמעט שכולות בתורה-יונה בר מעוז

חשוון, מר חשוון, או מרח שוון?-ארי זיבוטפסקי

"ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר": הרמב"ם על ריבוי המצוות-חנה כשר

קין והבל: מניעים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים, ביולוגיים ולוגיים-עמיצור ברק

מעשה בראשית - עלי מרצבך (word)

על סיפור הבריאה, פרופורציות ודרכי התבוננות: בין ישעיהו ליבוביץ ליונתן זקס - דרור ארליך (word)

על חובת השימוע וזכות הטיעון במשפט העברי - אלישי בן-יצחק

סדרי קריאת התורה מזמנם של הגאונים והראשונים - אהרן כ"ץ

על חובת השימוע וזכות הטיעון במשפט העברי - אלישי בן-יצחק

סדרי קריאת התורה מזמנם של הגאונים והראשונים - אהרן כ"ץ

פרשת נח

סיפורי בראשית - יוסף פריאל

דורו של נח - מנחם בן ישר

תאריכי המבול - פרשנות מבריקה מול פרשנות זהירה- יוסי ברכיה (word)

פרשת נח: חשיבות העדות דניאל ר' ברקוב (word)

"למשפחתם ללשונותם בארצותם בגויהם"- נתן אביעזר

יונה מצאה בו מנוח- אפרים חזן 

מה הפרש יש בין נח לאבות העולם? – היבטים התפתחותיים-היסטוריים וערכי מוסר- יוסי אלישע (WORD)

המבט ההלכתי המגוון על הקשת שבענן- אליעזר דניאל יסלזון (WORD)

מה השתנה אחרי המבול?-מיכאל קנובסקי

עבד עבדים יהיה לאחיו-הרב יעקב אריאל

על מעמדם המורכב של בעלי החיים בפרשת נח-יעל שמש

למד עצמך לדבר בלשון נקייה-אלישי בן יצחק

נח – הכוהן הגדול של האנושות - דוד כהן-צמח

"כּי-מֵי נֹחַ זֹאת לי" - יונה בר-מעוז

כיצד נתפס סיפור המבול בזמר העברי? - יוסף פריאל

יצר האדם רע מנעוריו - תורשה או סביבה? - שמואל בלאו (word)

משמעותו של ציווי - מיכאל אברהם (word)

לא שפה אחת אבל דברים אחדים - יונה בר מעוז

כיצד יתיישב הכתוב "וַיִּשָּׁאֶר אַך נֹחַ וַאֲשֶר אִּתוֹ בַתֵּבָּׁה" - עם דברי חז"ל שגם עוג ניצל מן המבול? - בעז שפיגל

פרשת לך לך

אדיר ומהלל אברהם בדורו - פרופ' אפרים חזן
זריקת סוכריות בעלייה לתורה של נער בר -מצווה - ד"ר אהרן ארנד

סיפור ירידת אברהם למצרים –התמודדות עם דילמה מוסרית בתורה ובפרשנות- איילת סיידלר (word)

היכן קיבל אברהם אבינו את ההבטחה על הארץ? - חגי בן ארצי 

בעקבות הפשר החב"די למושג האמונה - מנחם ברונפמן 

וְהֶאֱמִן בַּה' וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ צְדָקָה: שלילת האתאיזם היהודי- עמיצור ברק (WORD)

הגבירה והשפחה (בר' ט"ז) – סיפורן של שתי נשים עוצמתיות - יעל שמש  (WORD)

הניסיון בהגות היהודית-אלישי בן יצחק

מדוע הסתכן אברהם כדי להציל את לוט?-בעז שפיגל

ברית בין הבתרים לאור תעודות מן המזרח הקדום-נגה איילי דרשן

לֶךְ לְךָ לך להנאתך-יאיר ברקאי

כוכבים, חול הים ועפר הארץ-עלי מרצבך

"אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך" – הדילמה המוסרית - שמעון שרביט

אברהם המהלך - יאיר ברקאי

מה פירוש "לך לך" או מדוע בחר ה' באברהם? - דוד כהן-צמח(word)

חשיבות הדמויות ה"מינוריות" בפרשת "לך לך" -  מיכאל קנובסקי(word)

ואגדלה שמך – יצא לו מוניטין - פינחס חליוה

משמעותו של סיפור מלכי צדק מלך שלם - צבי שמעון

פרשת וירא

עקדת יצחק באומנות בתי הכנסת בימינו- אהרן ארנד (word)

"וְהִנֵּה אַיִל אַחַר נֶאֱחַז בַסְבַךְ בְקַרְנָיו "- יוסף מורגנשטרן (word)

הצחוק יפה לאמונה- עמיהוד סלומון  (word)

מה עניין שמיטה אצל... סדום ועמורה? גדליה שמעון (word)

"ואברהם עודנו עומד לפני ה'": על תיקוני סופרים- אלכסנדר קליין 

פחד יצחק -יאיר ברקאי 

חורבן סדום סיפורו של אברהם–יצחק עתשלום

קול מבשר ואומר-יאיר ברקאי

הניסיון האחד עשר: המשא ומתן על השמדת סדום לאור סיפור עקדת יצחק-עומר מינקה

הציווי הא לוהי והמוסר הטבעי: עקדת יצחק לאור דברי חז"ל, הראי"ה קוק ו"מי השילוח"-אברהם גולן

"הבטה לאחור" ככלי פרשני בפירושי רשב"ם לתורה-יהונתן יעקבס

"עֲוֺן סְדֹם" לעומת "וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט"-יהודה זולדן

"עניין הנסיון... הוא מן הקושיות הגדולות ביותר בתורה"... - בנימין סלנט

אשרי הגבר אשר ינסנו ה'; הניסיון אצל הרמב"ם - יהודה הלפר

סיפורי אמנה בתנ"ך- דרור גבעון(word)

"גוי גדול" וחשיבותה של נקודת התצפית בסיפור- מוטי בן שושן ז"ל(word)

האם הייתה קרבה משפחתית בין אברהם, שרה ולוט? - יוחנן קאפח

"צְחֹק עָשָה לִי א-ֹלהִים!" – מה בין צחוקו של אברהם לצחוקה של שרה? - יוסף אלישע

פרשת חיי שרה

זיווג משמיים ומן הארץ- אבינדב אבוקרט (word)

"הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ" – על זוגיות יהודית ושכינת הא-ל- מאיר סיידלר (word)

להאמין בעתיד: על דרכו הפרשנית והייחודית של הרב זקס- יצחק קראוס (word)

שרה וחוה- עדנה הילביץ (word)

יופיה של שרה- תמר קדרי 

למה נמנו שנותיו של ישמעאל? הרב ש' צבי טל (טייך)

"ויבא אברהם לספד לשרה..."-דורון איזנטל

קטורה-יוסף פריאל

הראייה הכפולה: בין מערת המכפלה למערת אפלטון-הרב יעקב אריאל

'משתאה' בתרגומים-יואל אליצור

"וַיִּנָּחֵם יִּצְחָּק אַחֲרֵי אִּמּוֹ" –על אחת מדרכי ההתמודדות עם אבדן ועל ביטויה במקרא-יעל שמש

על הפער שבין המציאות לבין השפה והלשון - אלישי בן יצחק

אברהם ודוד - מייסדים וממשיכים - פנחס חליווה

לקוחי רבקה ליצחק - היסודות שעצבו את דרכי ההתקשרות להקמת משפחה בדין העברי - דב הרמן( word)

מערת המכפלה במבט ארכיאולוגי-נעם ארנון(word)

ידיעות על הכיבוש המוסלמי בתרגום המיוחס ליונתן על התורה - ליאור גוטליב

גמליו של אברהם אבינו – מבט היסטורי - עמוס רובין

פרשת תולדות


גיל פרישה לנושאי משרה שיפוטית- אלישי בן יצחק (word)

יצחק בגרר- יצחק עתשלום (word)

"אם כן למה זה אנכי"- התמודדותה של רבקה עם עקרותה והריונה - איילת סיידלר  (word)

עטרת זקנים בני בנים- מיכאל קנובסקי (Word)

ברכת "ברוך שפטרני מעונשו של זה" בראי דמותו של ר' אלעזר בן-שמעון 
 

מדוע ביקש יצחק לברך את עשיו? בר מעוז

פירוש אבן עזרא למשפט "ורב יעבוד צעיר" טעות (של מי?) או שינוי יזום-חננאל מאק

"בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בִּרְכָתֶךָ"-נתן אביעזר

ברכות גנובות יימתקו?-ארי דוד קאהן

אהבת יצחק את עשו ואתגר הורשת הארץ-שרה שוורץ

האם יעקב מרמה את אביו?-איתמר ורהפטיג

על מודעה בבית הכנסת בעניין אי אמירת תחנון-אהרן ארנד

מדוע באתם אלי – על דרכו של יצחק ביישוב סכסוכים - אריה ארזי

מָאסְתָ שָעיר / קִנְָאה יָעִיר / ּובָחַרְתָ בַצָעִיר - אפרים חזן

הנבואה לרבקה: חגיגה של דו-משמעות - רענן אייכלר(word)

מידה כנגד מידה- עמיצור ברק(word)

"הלא אח עשו ליעקב" או "ואת עשו שנאתי" על היחס לאומות העולם לאור הפרשה וההפטרה - אריה ארזי

רבקה ויצחק – הזוג הלא תמים - יוסף פריאל

פרשת וישלח

מחלות הילדות של עם ישראל- עמיצור ברק (word)

עִזִּים מָאתַיִם וּתְיָשִׁים עֶשְׂרִים רְחֵלִים מָאתַיִם וְאֵילִים עֶשְׂרִים- יצחק הרשקוביץ (word)

"ארצה שעיר שדה אדום"- מגוריו וקבורתו של עשיו- זאב ארליך ושלום קולין (word)

מדוע נפטרה דבורה מינקת רבקה?- משה וילינגר  (word)

יעקב ירא מעשו- מאיר גרוזמן 

עושרם של אבותינו - אברהם וסרמן

האם רצה שכם לשאת את דינה?-יוסף פליישמן

יעקב וישראל שתי מהויות–איתמר אלדר

על אבות ובנים בבראשית ל"ד-יסכה זימרן

דברים שרואים משם-יאיר ברקאי

גיד הנשה בין פולמוס לריבוי מסורות-פנחס רוט

דרכה של רחל אמנו-נתן קלר

יעקב, ישראל וירושלים – שינוי שמות - יוסף פליישמן

המקום אשר "בחר" ה' לשכן שמו שם - מיכאל קנובסקי

פירוש הרמב"ם למאבק יעקב והמלאך ופשט המקראות- מאיר מוניץ (word)

רחל אימנו- גבריאל ח' כהן(word)

הדרמה בין עשו ליעקב – לפי קריאתו של האדמו"ר הזקן - מנחם מענדל ברונפמן

רשימות בעלי חיים ורכוש במקרא כמקור להבנת עומק הפשט - יוסף קליין

פרשת ויחי

'בית יוסף ואחיו' או 'עם בני ישראל'?  על הכפילות בפרשיות יוסף והאחים-חיים בורגנסקי (word)

יוסף – האב הרביעי מיכאל קנובסקי (word)

למי אומר יעקב "וַאֲנִי בְּבֹאִי מִפַּדָּן מֵתָה עָלַי רָחֵל"?- צחי וייס (word)

לעונשם של שמעון ולוי- יוסי פליישמן (word)

חשיפת "קלטות" של מנהיגים אחרי  פטירתם- חיים דוד מימרן 

המשמעות הסמלית של קורות יעקב ויוסף - רפאל שוח"ט 

נשיקת יוסף ליעקב על שום מה? –מיכאל אביעוז

צדיק יסוד עולם-איתמר אלדר

יוסף ואחיו בין מחילה לפיוס-איילת סיידלר

ספר בראשית ספר היצירה-ארי גייגר

צוואתו של יעקב על מקום קבורתו-דוד צדוק

"הכל על תיקון הספר שהיה במצרים" האם הועתקו כתבי יד תימנים מכתר ארם צובה?-אדם בן נון

כִּי זֶה הַבְּכֹר: סוגיית הבכורה בבראשית מ"ח - יסכה זימרן

"מי אלה?" – עיון בקשר המתחדש שבין יעקב ליוסף - איילת סיידלר

חכמתו של יעקב ותבונתו של יוסף – עיון בבקשת יעקב להיקבר במערת המכפלה - משה וילינגר (Word)

ברכת יעקב (בר' מט) בראי היצירה היהודית הקדומה, התרגומים הקדומים והספרות הבתר -מקראית - משה ציפור (Word)

ׂשיכול ידיים וברכת ברכיים - יאיר ברקאי

וְ יֵׁששָׂכָׂר / לְיִשָׂשכָׂר / וְלִזְבּולּון בִזְבּולו - אפרים חזן