Skip to main content

ספר בראשית

בראשית

פרשות

פרשת בראשית

 

"נוח לו לאדם שנברא"?- נריה גוטל 

מדע, תבונה ותקבולת בסיפור בריאת העולם- דרור גבעון (word)

האדם השלם - יאיר ברקאי (word)

יהי אור- שבתי א' הכהן רפפורט וישראל בלפר

כשה' עזב את גן עדן-רענן אייכלר

לָמָה "אדם לעמל יולד": הסיפור של אדם בגן עדן-שמעון אליעזר הלוי ספירו

פירושו הראשון של רש"י לתורה-רפי ועקנין

מי נקרא בשם בספר בראשית?-יונה בר מעוז

אימהוֹת שכולות וכמעט שכולות בתורה-יונה בר מעוז

חשוון, מר חשוון, או מרח שוון?-ארי זיבוטפסקי

"ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר": הרמב"ם על ריבוי המצוות-חנה כשר

קין והבל: מניעים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים, ביולוגיים ולוגיים-עמיצור ברק

מעשה בראשית - עלי מרצבך (word)

על סיפור הבריאה, פרופורציות ודרכי התבוננות: בין ישעיהו ליבוביץ ליונתן זקס - דרור ארליך (word)

על חובת השימוע וזכות הטיעון במשפט העברי - אלישי בן-יצחק

סדרי קריאת התורה מזמנם של הגאונים והראשונים - אהרן כ"ץ

על חובת השימוע וזכות הטיעון במשפט העברי - אלישי בן-יצחק

סדרי קריאת התורה מזמנם של הגאונים והראשונים - אהרן כ"ץ

פרשת וירא

הצחוק יפה לאמונה- עמיהוד סלומון  (word)

מה עניין שמיטה אצל... סדום ועמורה? גדליה שמעון (word)

"ואברהם עודנו עומד לפני ה'": על תיקוני סופרים- אלכסנדר קליין 

פחד יצחק -יאיר ברקאי 

חורבן סדום סיפורו של אברהם–יצחק עתשלום

קול מבשר ואומר-יאיר ברקאי

הניסיון האחד עשר: המשא ומתן על השמדת סדום לאור סיפור עקדת יצחק-עומר מינקה

הציווי הא לוהי והמוסר הטבעי: עקדת יצחק לאור דברי חז"ל, הראי"ה קוק ו"מי השילוח"-אברהם גולן

"הבטה לאחור" ככלי פרשני בפירושי רשב"ם לתורה-יהונתן יעקבס

"עֲוֺן סְדֹם" לעומת "וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט"-יהודה זולדן

"עניין הנסיון... הוא מן הקושיות הגדולות ביותר בתורה"... - בנימין סלנט

אשרי הגבר אשר ינסנו ה'; הניסיון אצל הרמב"ם - יהודה הלפר

סיפורי אמנה בתנ"ך- דרור גבעון(word)

"גוי גדול" וחשיבותה של נקודת התצפית בסיפור- מוטי בן שושן ז"ל(word)

האם הייתה קרבה משפחתית בין אברהם, שרה ולוט? - יוחנן קאפח

"צְחֹק עָשָה לִי א-ֹלהִים!" – מה בין צחוקו של אברהם לצחוקה של שרה? - יוסף אלישע

פרשת תולדות


"אם כן למה זה אנכי"- התמודדותה של רבקה עם עקרותה והריונה - איילת סיידלר  (word)

עטרת זקנים בני בנים- מיכאל קנובסקי (Word)

ברכת "ברוך שפטרני מעונשו של זה" בראי דמותו של ר' אלעזר בן-שמעון 
 

מדוע ביקש יצחק לברך את עשיו? בר מעוז

פירוש אבן עזרא למשפט "ורב יעבוד צעיר" טעות (של מי?) או שינוי יזום-חננאל מאק

"בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בִּרְכָתֶךָ"-נתן אביעזר

ברכות גנובות יימתקו?-ארי דוד קאהן

אהבת יצחק את עשו ואתגר הורשת הארץ-שרה שוורץ

האם יעקב מרמה את אביו?-איתמר ורהפטיג

על מודעה בבית הכנסת בעניין אי אמירת תחנון-אהרן ארנד

מדוע באתם אלי – על דרכו של יצחק ביישוב סכסוכים - אריה ארזי

מָאסְתָ שָעיר / קִנְָאה יָעִיר / ּובָחַרְתָ בַצָעִיר - אפרים חזן

הנבואה לרבקה: חגיגה של דו-משמעות - רענן אייכלר(word)

מידה כנגד מידה- עמיצור ברק(word)

"הלא אח עשו ליעקב" או "ואת עשו שנאתי" על היחס לאומות העולם לאור הפרשה וההפטרה - אריה ארזי

רבקה ויצחק – הזוג הלא תמים - יוסף פריאל

פרשת ויחי

למי אומר יעקב "וַאֲנִי בְּבֹאִי מִפַּדָּן מֵתָה עָלַי רָחֵל"?- צחי וייס (word)

לעונשם של שמעון ולוי- יוסי פליישמן (word)

חשיפת "קלטות" של מנהיגים אחרי  פטירתם- חיים דוד מימרן 

המשמעות הסמלית של קורות יעקב ויוסף - רפאל שוח"ט 

נשיקת יוסף ליעקב על שום מה? –מיכאל אביעוז

צדיק יסוד עולם-איתמר אלדר

יוסף ואחיו בין מחילה לפיוס-איילת סיידלר

ספר בראשית ספר היצירה-ארי גייגר

צוואתו של יעקב על מקום קבורתו-דוד צדוק

"הכל על תיקון הספר שהיה במצרים" האם הועתקו כתבי יד תימנים מכתר ארם צובה?-אדם בן נון

כִּי זֶה הַבְּכֹר: סוגיית הבכורה בבראשית מ"ח - יסכה זימרן

"מי אלה?" – עיון בקשר המתחדש שבין יעקב ליוסף - איילת סיידלר

חכמתו של יעקב ותבונתו של יוסף – עיון בבקשת יעקב להיקבר במערת המכפלה - משה וילינגר (Word)

ברכת יעקב (בר' מט) בראי היצירה היהודית הקדומה, התרגומים הקדומים והספרות הבתר -מקראית - משה ציפור (Word)

ׂשיכול ידיים וברכת ברכיים - יאיר ברקאי

וְ יֵׁששָׂכָׂר / לְיִשָׂשכָׂר / וְלִזְבּולּון בִזְבּולו - אפרים חזן