Skip to main content

ספר במדבר

במדבר

פרשות

פרשת במדבר

שְׂאּו אֶת-רֹאׁש כָּל-עֲדַת בְׂנֵי-יִשְׂרָּאֵל - פרופ' נתן אביעזר
התורה, חומש במדבר וארבעים המספרים - פרופ' עדו קנטר
ודגלו עליי אהבה - יצחק קראוס (word)
ודגלו עליי אהבה - יצחק קראוס
הלל בשבועות - על שום מה? חגי בן - ארצי (word)

הלל בשבועות - על שום מה? חגי בן - ארצי

המדבר כתהליך וכסמל- יאיר ברקאי  (word)

החלפת הבכורות בלוויים- יצחק הנשקה (word)

לך, לך למדבר הדרכים יובילו... לארץ ישראל - יוסף שרביט

על הצבאיוּת שבמדבר - עומר מינקה

האם יש קצת סדר במדבר? - פרופ' יונתן גרוסמן

על בדי הארון - ד"ר רענן אייכלר

מניית בני ישראל לפי ר' יוסף בכור שור - יהונתן יעקבס

חג מתן תורה – זמן ומקום איתמר ורהפטיג

ספר במדבר - פרקי מבוא בשאלות מדיניות - אלישי בן-יצחק

פרשת במדבר - ראשיתה של "דמוקרטיה צבאית" - אמנון שפירא

"חומש הפקודים" - למשמעותם של המפקדים בספר במדבר, מרדכי סבתו

"פקד את בני לוי" - נתן אביעזר

נשיאת הארון - יונה בר מעוז

משא בני קהת - על גבולות ופריצת גבולות - רפי ועקנין

בחירת שבט לוי - שמעון אליעזר הלוי ספירו (word)

להקים שם המת - יונה בר-מעוז (word)

פרשת נשא

חנוכת המשכן על ידי הנשיאים – לשעה ולדורות - הרב יהודה זולדן
מוקדם ומאוחר בתחילת ספר במדבר - מנחם בן ישר
חג מתן תורה – לא בתורה... - בנימין סלנט

מיקומה של ברכת כוהנים בפרשת נשא (word)

"היינו כחולמים"- על הכרעה שיפוטית באמצעים חוץ תבוניים (word)
"כאילו מלמדה תיפלות": מימרת ר' אליעזר והקשרה- יהודה יונגסטר (word)

סוף שהוא התחלה; נזירות שאינה תלויה בדבר- דוד צדוק (word)

האישה הסוטה מהפכה פרשנית של חז"ל - דן יפה

קורבנות הנשיאים ומתן תורה כסוכני חברות -עומר מינקה

קורבנות הנשיאים – החזרה הארוכה - עמוס פריש

היש מוקדם ומאוחר בתורה? - עוזי פז

"תורת הנזיר" ומשמעותה - פרופ' עמוס פריש

ברכת כוהנים – ראייה חדשה - ד"ר גבריאל ח' כהן

כלי מחזיק ברכה - יאיר ברקאי (word)

שעתם היפה ביותר של עם ישראל במדבר - מיכאל קנובסקי  (word)

ברכות מלך רם ונשא - יונה בר-מעוז

"משרבו המנאפים - בטלה הסוטה": על ביטול חוק א-לוהי, אלישי בן-יצחק

חטאת הנזיר וחטאת היולדת - יהודה יונגסטר

"ּובְבֹא מֹשֶׁה אֶׁל אֹהֶׁל מוֹעֵד" - גלעד ששון

יּוחַד שְׁלִישִי / לִרְׁאוֹת פְׁנֵי מֶלְֶך / לְׁשוֹרֵר לְׁשָׁרֵת / לָׁבוֹא חֲדָׁרָׁיו - אפרים חזן (word)

נזירות שמשון: הערכה מחדש - יצחק עתשלום (word)

פרשת בהעלתך

המנורה - אורי כהן
קומה ה' – נסיעת הארון במדבר - ד"ר אפרים יצחקי
סכנות הטלטלה וסכנות הבטלה -  יונה בר מעוז (word)
סכנות הטלטלה וסכנות הבטלה -  יונה בר מעוז
הדיבור במשה (במדבר י" ב) - עמוס פריש (word)
​​​​הדיבור במשה (במדבר י" ב) - עמוס פריש
עונשו של אהרון בפרשת צרעת מרים- דוד כהן-צמח  (word)

לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ- יונה בר-מעוז (word)

הַ שְּׂ לָו כבשר תאווה - יאיר ברקאי

האישה הכושית אשר לקח - שמעון שרביט

"מי יאכילנו": על ברכת האורח לבעל הבית - אהרן ארנד

הַנֵּרוֹת / בַּמְנוֹרוֹת / בְּנֵי אַהֲרֹן / יַבְעִיר-אפרים חזן

דרך רחוקה: פטור ולא אונס - הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

משבר המנהיגות האידיאלית - ד"ר פינחס חליווה

מבנה חומש במדבר ומשמעותו - יעל שלוסברג (word)

סיפור המתאווים – בין בשר לרוח - עמוס פריש (word)

ענווה וגאווה - שמחה רז

המזון במצרים בעיני המתלוננים: אמת ושקר - זהר עמר

עונש מרים - יאיר ברקאי

עיון מחודש בפרשת דיבורה של מרים במשה - נתן קלר

תיאור המסע ותיאור החנייה - עמוס פריש (word)

אידיאל הענווה - אלישי בן -יצחק (word)

פרשת שלח

"ונהי בעינינו כחגבים" - שמואל לובושיץ
למה סולמות? עיון בגרסת רש"י - יוסי מורגנשטרן
על עיניים טובות והתבוננות לעומק: איכויות מנטליות מיטיבות בפרשת המרגלים - דרור ארליך 
על עיניים טובות והתבוננות לעומק: איכויות מנטליות מיטיבות בפרשת המרגלים - דרור ארליך (word)
יהושע וכלב בפרשת המרגלים: שני סיפורים שונים בתכלית - נתן קלר
יהושע וכלב בפרשת המרגלים: שני סיפורים שונים בתכלית - נתן קלר (word)

עיונים בלשונותיה של פרשת ציצית- שמעון שרביט (word)

התקדים במשפט העברי- אלישי בן יצחק  (word)

משמעות הציצית והתכלת - רפאל שוח"ט

על מי אמרו המרגלים "וְשָׁם רָׁאִינוּ אֶת הַנְפִילִים"? - בעז שפיגל

מה מבקשת התורה ללמד באמצעות סיפור המקושש? - חגי גולן

ראשי בני ישראל המה – ואלה שמותם - יצחק הנשקה

מדוע המעפילים התעקשו לעלות? - איתמר ורהפטיג

עבודה זרה בשגגה בראי הדורות - מיכאל קנובסקי

אור חדש על פרשת המרגלים - חגי בן-ארצי (word)

"...וציוונו להתעטף בציצית" איפה? ולמה? - שמעון אליעזר הלוי ספירו (word)

"ארץ אכלת יושביה" - נעמה גולן

כלב בן יפונה - יאיר ברקאי

סיפור המרגלים כרקע לשני פיוטים - אפרים חזן

"ועָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנפֵי בִגדֵיהֶם" - נתן אביעזר

"אבות הן הן המרכבה" – השתטחות על קברי אבות ומשמעותה בהגות חז"ל - נעם ארנון (word)

המקושש, המעפילים, המדבר, המרגלים ומודל האבל - יהודה יונגסטר (word)

פרשת קרח

משה רבנו מול קורח ועדתו: מנהיגות בשעת משבר - ד"ר יעל צהר
חטאו של קורח - עו"ד דניאל שמואלי
זכויות הכוהנים והלוויים וחובותיהם – מבנה הפרשייה , הקשרה ומסריה - עמוס פריש
ַויֹּצֵא פֶרַח וַיָּצֵץ צִיץ וַיִגמֹּל שְקֵדִים - יצחק הנשקה
ַויֹּצֵא פֶרַח וַיָּצֵץ צִיץ וַיִגמֹּל שְקֵדִים - יצחק הנשקה (word)
המרד של דתן ואבירם- נתן קלר (word)

פריחת מטה אהרון – למשמעות הסיפור בהקשרו- עמוס פריש (word)

מבחן המטות - אלי גורפינקל

על ההיבט הסגנוני בחטאם של קורח ועדתו - דרור ארליך

הנשים הנראות והנשים הנסתרות - יונה בר מעוז

טלית שכולה תכלת - מאיר ליכטנשטיין

דימויים ופרשנות: פרשת קורח ודימויים בספרדית יהודית - פרופ' (אמריטה) אורה שורצולד

קורח ועדתו: בין האקטיבי לפסיבי- פרופ' דב שוורץ

זו תורת האופוזיציה - אלישי בן יצחק (word)

"לא קם בישראל כמשה עוד" - נחמיה טיילור (word)

קורח, רשעתו, עדתו ואשתו - חננאל מאק

ירשה ממררי/ ומאסיר ואלקנה ואסף/ ומישאל ואלצפן וסתרי - אפרים חזן

"וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו" - פירושים מגוונים לפסוק "מיותר" - אליעזר דניאל יסלזון

מחלוקת, חילוקי דעות ושלום - שמחה רז

"וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו" - פירושים מגוונים לפסוק "מיותר" - אליעזר דניאל יסלזון

מחלוקת, חילוקי דעות ושלום - שמחה רז

קורח ובניו - יאיר ברקאי (word)

המרגלים החדשים - אריאל פריש (word)

פרשת חקת

וַתִּקְצַר נֶפֶש-הָעָם בַדָרֶך - ד"ר שמעון אליעזר הלוי ספירו
מי מריבה – מבחנו של מנהיג - פרופ' מיכאל צבי נהוראי
על בארה של מרים ועל שירתה: היבטים מטאפוריים, תחביריים ודקדוקיים - יוסף אלישע
על בארה של מרים ועל שירתה: היבטים מטאפוריים, תחביריים ודקדוקיים - יוסף אלישע (word)
הנהגה אמונית מושכלת - יאיר ברקאי 
הנהגה אמונית מושכלת - יאיר ברקאי (word)

אֵלִי רְפָאֵנִי וְאֵרָפֵא / אַל יֶחֱרֶה אַפָּךְ וְאֶסָּפֶה- אפרים חזן (word)

הצטברות של כשלים לחטא "מי מריבה"- עמיצור ברק (word)

סיפור מי מריבה–חזרות בסיפור ותרומתן לסוגיית זיהוי החטא- עמוס פריש, גרסת word

נָעוּ מַעְגְלֹתֶיהָ לֹא תֵדָע"-על הסתרת טעמן של המצוות ועל מתן שכרן הנעלם - יוסף אלישע, גרסת word

ותקבר שם מרים מה עניין קבורת מרים אצל מי מריבה? – יצחק עתשלום

פרה ששתת מי חטאת על חזרה אחת ברמב"ם ומלחמת האיל והצפיר - יהורם לשם

חטאם של משה ואהרן: האומנם חֲסַר פתרון? - דוד הנשקה

על הכשרתו והעצמתו של מנהיג: עיון בסיפור "מי מריבה" - אלינורה (אליעזרה) הרצוג

חטאו של משה ב"מי מריבה" נותר תעלומה! - שמעון שרביט

קו פרשת המים - משה ב'מי מריבה' - יושי פרג'ון

איש הא-להים, מטה הא-להים ומטה אהרון - עמיצור ברק (word)

מדוע משה לא נכנס לארץ ישראל? - עמיהוד סלומון (word)

"חרמה" כתיקון - עמוס פריש

נסי נחל ארנון - מה בין התלמוד לבין רש"י? - יואל אליצור

סודה הגדול של מצוות פרה אדומה - אלישי בן-יצחק

בעקבות הסתלקות מרים ובת יפתח, ומותר ומותר לאהוב! - ימימה מזרחי

פרשת בלק

ירושלים בין י"ז בתמוז לכ"ח באייר - ד"ר דב לויטן
מעשה זמרי - ד"ר יאיר ברקאי
וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו - יואל אליצור
וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו - יואל אליצור (word)

מה בין בלק ובלעם לבין משה? - דניאל שמואלי
מה בין בלק ובלעם לבין משה? - דניאל שמואלי (word)

הגורמים הגאוגרפיים והסוציולוגיים לאירוע "בנות מואב"- שלום קולין (word)

בלעם והאתון; מחשבות על עיוורון ועל ראייה- דרור ארליך (word)

מה למד בלעם מהאתון? -משה וילינגר, גרסת word

פירוש הרמב"ם לסיפו ר אתונו של בלעם - מאיר מוניץ, גרסת word

חלוקת הפרשה לקרואים על פי "פזמון חוזר" - ארי גייגר

בלעם במלכוד עצמי - עוזי פז

"כשם שהפכת את קללת בלעם לברכה" תפילת הטבת החלום בסידורי הגניזה - ורד רזיאל קרצ'מר

עצת בלעם דיווח על העתיד או יצירתו? – עמוס פריש

בלעם והפָּרָּדוֹקְס - עמיהוד סלומון

פנינים מתרגומו הערבי של רב סעדיה גאון לפרשת בלק - יואל אליצור

לברכה ולא לקללה - אריאל פריש

בני דודינו המדיינים - יונה בר-מעוז

הארכאולוגיה של סיפור בלעם בן-בעור, אהרון מאיר

ברכותיו של בלעם בסידור התפילה - אליעזר דניאל יסלזון

הבועל ארמית קנאים פוגעים בו - אלכסנדר קליין

האם משמעות "ברכות" בלעם היא לגנאי או לשבח? - מנחם ברק

פרשת פנחס

הרושם הראשוני על הקורא - ד"ר איתמר ורהפטיג
קרבן התמיד וההתמדה בעבודת ה' - פרופ' עמיצור ברק
הקדשתו של יהושע - אהרן קלרמן (word)
הקדשתו של יהושע - אהרן קלרמן
ייחודיותו של " וַיְכַפֵּר עַל -בְנֵּי יִשְרָאּל" - לאה דימנט (word)
ייחודיותו של " וַיְכַפֵּר עַל -בְנֵּי יִשְרָאּל" - לאה דימנט

על 'ההוד' שניתן ליהושע בן נון ; הדגמת דרכו הפרשנית של ר' נפתלי הירץ וייזל- ארז פלג  (word)

מהי ברית השלום שקיבל פינחס?- יוסף מורגנשטרן (word)

וא"ו קטיעה- יוסי פרץ, שלמה גולן, גרסת Word

על צדק חלוקתי בהנחלת הארץ- יהודה אלטשולר' גרסת Word

כִּי נִּחַם אֶת הֵיכָלֵךְ, נִּחַם אֶת כָל חָרְבוֹתַיִּךְ - אפרים חזן

בנות צלפחד במקרא, במדרש חז"ל ובמדרש הפמיניסטי המודרני - יעל שמש

הכיצד לא נכשל אליהו בדברי שקר ובגזל בבואו אל רבי עקיבא ואשתו? - בעז שפיגל

פינחס ושרח פועלם ושכרם – לאה הימלפרב

"אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ בּוֹ": הסובלנות כערך חברתי - אלישי בן יצחק

לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, עד שעשה שלום בין השבטים - יהודה זולדן

יהושע, המנהיג שצמח בצילו של משה אריה ארזי

היורש הראוי - יוסף פריאל

לוויים כמשוררים לפני ה', כיצד וממתי? - שמעון אליעזר הלוי ספירו

קנאות ומנהיגות - עמיהוד סלומון

"תנָהְּ לָנּוְּ אֲחֻזָה"ְּ–ְּעריכתְּ צוואהְּ כפתרוןְּ לירושתְּ הבתְְּּ - יובל בדיחי

סיפור מינוי יהושע ליורש משה – חזרות מתגוונות, משמעויות והֶ קשרים - עמוס פריש

פרשת מטות

בנות צלפחד, אהבה וזכויות האדם בסין - הרב אורן דובדבני
כִּי-הּוא אֲדֹנַיְִּך וְהִּשְתַחֲוִּי-לוֹ ? - יונה בר מעוז
פשט חדש בפרשת הנדרים: תופעת הנסתר הסתמי - רענן אייכלר  
פשט חדש בפרשת הנדרים: תופעת הנסתר הסתמי - רענן אייכלר  (word)
בקשת שבטי ראובן וגד להתנחל בעבר הירדן המזרחי – פרק בניהול מו"מ תנ"כי - יוסי ברכיה
בקשת שבטי ראובן וגד להתנחל בעבר הירדן המזרחי – פרק בניהול מו"מ תנ"כי - יוסי ברכיה (word)

מושגי "חפצא" ו"גברא" בלמדנות ובמחשבה- משה הלינגר (word)

בלעם ואחיתופל - עמיצור ברק, גרסת Word

משה והפרדוקס המדייני - דוד כהן-צמח, גרסת Word

"אמר לחש של קוסמים ופרח באויר השמים" אגדות חז"ל על בלעם המעופף - איתמר דגן

על החובה להקשיב לחוק ולביקורת "והייתם נקיים" - אלישי בן יצחק

גד ראובן וחצי המנשה בין בקשה למימושה - חזוניאל טויטו

הגָלוי והסמוי בבקשת בני גד ובני ראובן - אריה פלהיימר (להורדת קובץ word)

פרשת נדרים - אבריאל פריש

שומע כעונה - לפי תורת הייצוג ותורת הזיהוי - אבי וינרוט