Skip to main content
07.06.2022 | ח סיון התשפב

רובוט לניקוי פאנלים סולאריים ישפר את תפוקת החשמל

הרובוט המבוסס על טכנולוגיה שפיתח פרופ' גל קמינקא החל לפעול באוניברסיטת בר-אילן

תמונה
robot

לאחרונה החל לפעול על גגות אוניברסיטת בר-אילן רובוט לניקוי הפאנלים הסולריים. הרובוט של חברת 'בלייד ריינג'ר' מבוסס על טכנולוגיה שפיתח פרופ' גל קמינקא מהמחלקה למדעי המחשב. לדברי סמנכ"ל התפעול של האוניברסיטה, עופר שרגאי, הודות לרובוט הניקוי תפוקת החשמל המופק תשתפר בכ- 20%.

אחד האתגרים המשמעותיים בהפעלת פאנלים סולאריים מתמקד ביכולתם להביא לניצול יעיל ומקסימלי של משאב השמש לצורך הפקת החשמל. ליכולת להגביר את הנצילות של הפאנלים, יש משמעויות כלכליות רבות המשפיעות על כדאיות התקנתם ועל היקף ייצור החשמל מהם.

לפעולת ניקוי הפאנלים הסולאריים החשופים לאבק ולכלוך, בתדירות גבוהה, יש חשיבות גבוהה בהבטחת יעילותם. חברת בלייד ריינג׳ר פיתחה את הרובוט הפועל באופן אוטונומי, ומנקה את הפאנלים באופן יעיל ללא צורך בהתערבות אנושית-ידנית. בנוסף, הרובוט אוסף נתונים ויכול לספק אינדיקציה לגבי תקלות קיימות ועתידית באמצעות חיישנים ומערכת עיבוד מידע המותקנים בו.

אנרגיה מתחדשת תפתור את משבר האקלים>>>

איך אנרגיה סולארית ולוחות סולאריים תורמים לגידולי שדה?>>>

אנרגיה ירוקה: מהי כלכלת המימן והפקת אנרגיה מהמים?>>>