Skip to main content
08.02.2022 | ז אדר א' התשפב

תואר דו-חוגי: תואר אחד בשני תחומים

מחקר רב-תחומי וביקוש לאנשי מקצוע בעלי תחומי ידע מגוונים הם מגמות ברורות באקדמיה ובתעשייה. אוניברסיטת בר-אילן עונה על צורכי השוק ומציעה שורה ארוכה ומגוונת של תארים דו-חוגיים

תמונה
דו חוגי

העתיד נמצא בשילובים
הן באקדמיה והן במשק מתפתחת מגמה של שילוב שדות ידע. מגמה זאת באה לידי ביטוי במחקר בין-תחומי באוניברסיטאות, ובביקוש לעובדים ועובדות בעלי התמחות כפולה (לדוגמה, מהנדסים עם רקע בביולוגיה או אנשי תקשורת עם השכלה במדעי הרוח) בשוק העבודה. 

אוניברסיטת בר-אילן מציעה תוכניות מגוונות לתארים ראשונים דו-חוגיים, המאפשרים לכם לרכוש השכלה רחבה, מגוונת, מתאימה לתחומי העניין שלכם ולרוח הזמן. תואר דו-חוגי יעודד אתכם לחשוב באופן יצירתי, יעשיר את עולמכם, יחשוף אתכם לעולמות תוכן נרחבים ויעזור לכם להכיר יותר אנשים החולקים אתכם תחומי עניין משותפים. 

בתואר דו-חוגי לומדים שני מקצועות
לתואר כזה יש כמה תצורות: משקלם של שני החוגים עשוי להיות שווה או שתהיה ביניהם חלוקה לחוג ראשי וחוג משני. המקצועות הנלמדים עשויים להיות קרובים ומאותה פקולטה, למשל מדעי המדינה ותקשורת או מדעי המחשב ומתמטיקה. במקרים כאלה מדובר בדרך כלל בתואר דו-חוגי מובנה, שחלק מהקורסים בו משותפים לשני המקצועות ו"חוסכים" שעות לימוד.

תואר דו-חוגי מובנה מאפשר מבט רחב יותר על התחום בהשוואה לתואר חד-חוגי, אך יש בו פחות נ"ז פנויות לקורסי בחירה. ניתן גם ללמוד תואר דו-חוגי לא מובנה, למשל במתמטיקה ופילוסופיה. בחירה כזאת מאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות לשלב בין מקצוע פרקטי ובין העשרה אינטלקטואלית בתחום נוסף שמעניין אותם ופותחת אופקים ואפשרויות רבות יותר לתארים מתקדמים (בדרך כלל עם קורסי השלמה). תואר כזה הוא תובעני יותר ועשוי להיות כרוך במערכת שעות מאתגרת בין הפקולטות או בין החוגים. 

תשתית לקריירה, למחקר ולהשפעה
ההשכלה הרב-תחומית שמקנים התארים הדו-חוגיים עולה בקנה אחד עם חזונה של אוניברסיטת בר-אילן להתבסס כאוניברסיטה משפיעה, כזאת שמהמחקר והלמידה המתבצעים בה יוצאות אדוות אל מחוץ לקמפוס, אל החברה, המדינה והשוק. התארים הדו-חוגיים מצטרפים אל מרכזי מחקר רב-תחומיים כמו המרכז לחקר המוח ולמרכזי האימפקט המאגדים חוקרים ממגוון תחומים המתחברים כי לפתור בעיות ואתגרים בעולם.

תארים דו-חוגיים לדוגמה: ניהול לוגיסטיקה עם לימודי מידע, חינוך מיוחד עם פסיכולוגיה, מדעי המדינה עם קרימינולוגיהמדעי המוח עם מדעי המחשב, גאוגרפיה ולימודי סביבה עם לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה.

תארים דו-חוגיים אלה ורבים אחרים בכל הפקולטות מאפשרים הרחבת אופקים מצד אחד והתכווננות מקצועית מצד שני. לימוד מסוג זה מקנה לסטודנטים ולסטודנטיות, כבר מהתואר הראשון, תשתית לקריירה וללימודי תארים מתקדמים, לכיוונים מחקריים ולהתמחויות. לתוכניות דו חוגיות נוספות, היכנסו לקטלוג הלימודים

עוד כתבות שיעניינו אותך