Skip to main content
09.08.2022 | יב אב התשפב

50 מחוקרי בר-אילן זכו במענקי ISF

מענקי המחקר בסך כולל של כ-40 מיליון שקלים, יקדמו מחקרים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, הרוח, החברה, היהדות והרפואה

תמונה
מענק

50 חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן, זכו השנה במענקים של הקרן הלאומית למדע (ISF) 

המענקים, בסך כולל של כ-40 מיליון שקלים יושקעו במחקר ורכישת ציוד מתקדם

הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי פורץ דרך בישראל, על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ומספקת תמיכה למגוון רחב של תחומי מחקר, ביניהם מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים ורפואה, מדעי הרוח, ומדעי החברה. תמיכה זו מוצעת לחוקרים וחוקרות מכל המוסדות להשכלה גבוהה, מכוני המחקר ובתי החולים בישראל.

עם זוכי המענקים באוניברסיטת בר-אילן נמנים פרופ' רחלה פופובצר מהפקולטה להנדסה על מחקרה ננו-חלקיקי זהב לגילוי מנגנונים ותפקוד של אקזוזומים כנשאים ממוקדי מטרה להובלה אל גידולים; פרופ' בינה קליסקי מהמחלקה לפיזיקה על מחקרה מיפוי מגנטיות ועל מוליכות לא קונבנציונליות בטנטלום דו גופריתי בעזרת סקוויד סורק; פרופ' דרור פיקסלר מהפקולטה להנדסה על מחקרו בפיתוח שיטה אופטית חדשה המסוגלת לחלץ מידע מעומק הרקמה על בסיס איסוף האור המפוזר ב- 360 מעלות;  וד"ר מעיין סומנייק מהמחלקה לפיזיקה מחקרה על אסטרופיזיקה תצפיתית של מקורות משתנים בעידן ה"big data", והלווין אולטראסט. 
 

רוצים לדעת עוד? בואו ליום הפתוח ב-31.5.24