Skip to main content
06.10.2020 | יח תשרי התשפא

חוק היובש

ב-16 בינואר 1920, נכנסה לתוקפה התוספת ה-18 לחוקה האמריקנית, שאסרה על ייצור, יבוא ומכירה של אלכוהול בארה"ב

תמונה
זרקור יובש

ד"ר פנינה לוי מהמחלקה להיסטוריה כללית כותבת על תקופת היובש שטלטלה את אמריקה לפני מאה שנים בדיוק, והייתה סיפור של הצלחה וכישלון בעת ובעונה אחת.

החלת התוספת לחוקה הייתה ניצחון אדיר למתנגדים לאלכוהול, שניסו במשך יותר ממאה שנים להיפטר מהמשקה שהיה אחראי, לדעתם, לכל החוליים בחברה האמריקנית. רובם היו מתושביה הוותיקים של ארה"ב, פרוטסטנטים ממוצא אנגלו-סכסי, שחיו באזורים כפריים. הם היו מודאגים משלושה תהליכים מרכזיים שהתחוללו במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20: תיעוש, עיור והגירה, שלתחושתם הפכו את אמריקה למושחתת והרחיקו אותה מהערכים שעיצבו אותה בתחילת דרכה. מי שייצג בעיני תומכי האיסור על אלכוהול את ההידרדרות היה המהגר שחי בעיר והיה, לדבריהם, "קתולי ושתיין". מתנגדי האלכוהול הרגישו שבתיהם ומשפחותיהם, ואמריקה עצמה, היו תחת התקפה, ולכן היו מוכנים לגייס את כוחו של הממשל כדי לייבש את ארצם מאלכוהול. הם האמינו בלהט שאם האלכוהול ייעלם, תוחזר עטרה ליושנה ורוב בעיותיה של אמריקה ייעלמו. מה קרה בפועל?

תקופת היובש נפתחה, לפי ההערכה, בירידה דרסטית, של כ-70 אחוז, בצריכת האלכוהול לאדם, שהתמתנה לירידה של 40-30 אחוז תוך שנים ספורות, ואז החלה לעלות שוב. אם כי רק בתחילת שנות הארבעים חזרה הצריכה לרמה של 1920. מספר המעצרים בעוון שכרות, מספר האלכוהוליסטים שאושפזו בגלל סיבוכים בריאותיים ומספר מקרי המוות כתוצאה מאלכוהוליזם ירדו באופן משמעותי. עובדים סוציאליים בערים דיווחו על ירידה כללית בשתייה ובבעיות שנבעו ממנה. מדוע אם כך, ההחלטה לייבש את אמריקה נחשבת לכישלון עצום?

"הניסוי האצילי" נועד, כאמור, להפוך את אמריקה למוסרית יותר ולפתור את בעיותיה, אך נראה שהשיג תוצאה הפוכה: הייתה זילות של החוק והוא הופר בגלוי, לא רק על ידי פושעים, אלא גם על ידי אזרחים נורמטיביים. אנשים מהמעמד הנמוך הפכו ליצרני אלכוהול לא חוקי בבתיהם, אנשי המעמד הבינוני והגבוה בילו בבתי מרזח לא חוקיים, והעניקו לאלכוהול מכובדות שלא הייתה לו בעבר. הפשע המאורגן שגשג, והמשטרה, בתי המשפט, והפוליטיקאים היו שותפים לשחיתות. התוצאה הייתה שאפילו חלק מהתומכים ביובש שינו את דעתם, והחלו לפעול נגדו. ב-1933, בשיאו של השפל הכלכלי הגדול, כשאמריקה שיוועה למקומות עבודה ולמסים שיכלה לספק תעשיית האלכוהול, בוטל במהירות האיסור על האלכוהול. עם זאת, חוקי יובש בכמה מדינות שררו עד שנות החמישים והשישים, ועד היום יישובים שונים ברחבי ארה"ב מכריזים על עצמם כיבשים.

מעוניינים לקרוא על זרקורים נוספים לאורך השנה? היכנסו