Skip to main content
19.04.2023 | כח ניסן התשפג

יום כדור הארץ

מהן דילמות "זדוניות" ואיך הן מסכנות את הסביבה? לכבוד יום כדור הארץ ב-22 באפריל, פרופ' אורן פרז מבית הספר לקיימות וסביבה כותב על ההתמודדות עם הדילמות הללו

תמונה
זרקור יום כדור הארץ

יום כדור הארץ מצוין השנה בשבת ה-22 באפריל. פרופ' אורן פרז, ראש בית הספר הרב-תחומי לקיימות וסביבה באוניברסיטת בר-אילן, כותב על "זדוניות" של בעיות סביבתיות. בעיות סביבתיות הן מה שחוקרים מכנים "דילמות זדוניות" או wicked problems. זדוניות זו מתבטאת באי-ודאות עמוקה, דינמיקה לא-לינארית, ודאטא רב-ממדי.

שינוי האקלים, חשיפתן של מערכות אקולוגיות לזיהום מתמשך, ההשלכות הבריאותיות של זיהום שנגרם על ידי מספר כימיקלים, כולם דוגמאות לבעיות סביבתיות קשות. בעיות אלה מתאפיינות בריבוי גורמים שהאינטראקציה ביניהם קשה לניתוח, לולאות היזון חוזר שיוצרות דינמיקה קשה לחיזוי, וכן נקודות מפנה אקולוגיות העלולות לגרום לשינוי חד במצב המערכת, לדוגמה השתלטות מהירה של אצות רעילות על אגם הכנרת.

התמודדות עם בעיות סביבתיות זדוניות - החל ממשבר האקלים, דרך משבר המים ועד אתגר הפסולת – מחייבת התמקצעות רב-תחומית שמשתרעת על מכלול רחב של תחומי ידע: אנרגיה וכימיה, אקולוגיה וביולוגיה, רגולציה ומשפט, תכנון עירוני, חינוך סביבתי ופילוסופיה של קיימות, וכן פיתוח יכולת לבצע פרויקטים מחקריים ומעשיים שנשענים על שיתוף פעולה בין-תחומי.

יום כדור הארץ - מה הקשר לזיהום האוויר בארץ?>>>

כך למשל, אתגר המעבר לאנרגיה חלופית מחייב פיתוח טכנולוגיות אגירה שיוכלו להתמודד עם תנודות באספקת האנרגיה, עם דילמות תכנוניות שמשקפות את המתח שבין שמירה על שטחים פתוחים ובין הצורך בהקצאת קרקע לטובת הקמת שדות סולאריים, מתן מענה לדילמות של צדק סביבתי שנוגעות לשאלה מי ייהנה מהרווחים של השדות הסולאריים (דוגמה מישראל היא הקהילות הבדואיות בנגב, שמתקנים כאלה מוקמים באזור המגורים שלהם), ודילמות רגולטוריות הנוגעות למשל להסדרת המחזור של בטריות שישמשו לאגירה.

לא ניתן יהיה לגמול את מדינת ישראל או את העולם כולו מהתלות בדלקים מחצביים, הגורמים הן לזיהום אוויר והן לאפקט החממה ולשינוי האקלים הנובע ממנו, ללא חשיבה הוליסטית שתוכל להתמודד באופן סימולטני עם כל ההיבטים של המעבר לאנרגיות חלופיות.

התוכנית לתואר ראשון בגאוגרפיה ולימודי סביבה >>>

שאלות סביבתיות אחרות כמו הצורך למצוא תחליפים לפלסטיק, פיתוח מקורות מים והגנה על עושר ביולוגי מציבות דילמות דומות

לדוגמה, הגנה על שמורות הטבע של ישראל בעידן של מחסור הולך וגדל במים, יחייב דיון פילוסופי וכלכלי בשאלת הזכות של הטבע לקבל מים, ניתוח אקולוגי מעמיק של החוסן של המערכות האקולוגיות ועמידותן בתנאי מחסור, וחיזוי כמות המשקעים בישראל בשנים הבאות, ולבסוף התמודדות עם המתח בין שימור של טבע "פראי" מול יערות נטועים ופארקים מלאכותיים שמשמשים לצרכי נופש.

בית הספר לקיימות וסביבה באוניברסיטת בר-אילן מפתח את דור העתיד של אנשי המקצוע הסביבתיים שיוכלו לתת מענה למורכבות הבין תחומית המאפיינת בעיות סביבתיות.

בכנס ההשקה של בית הספר, שיתקיים ב-20.4, תהייה הזדמנות לשמוע את מיטב החוקרים של בית הספר, בסדרה של הרצאות טד, שאחריהן יתקיים פאנל עם יזמים סביבתיים שחלקם בוגרי אוניברסיטת בר-אילן.

לאתר בית הספר הרב-תחומי לקיימות וסביבה

עוד כתבות שיעניינו אותך