Skip to main content

קמפוס ירוק באוניברסיטת בר-אילן

קמפוס ירוק

בקמפוס הירוק של אוניברסיטת בר-אילן 540 דונם של גינות מטופחות וצמחיה שופעת, המושקות במערכת חכמה וחסכונית. בשבילי הקמפוס מוצבים מתקנים לאיסוף פסולת ולהעברתה למחזור וגם אמצעי התחבורה בקמפוס חשמליים ואינם מזהמים. נוסף על כך פועלים באוניברסיטה מיזמים בתחום הקיימות:

חיסכון במים

מערכות הקירור הישנות בקמפוס הוחלפו במערכת יעילה יותר שהביאה לחיסכון במים. כדי לחסוך במי ההשקיה, צומצמו מדשאות הקמפוס ונשתלה צמחייה חסכונית במים. מערכת ההשקיה הישנה הוחלפה במערכת ממוחשבת המופעלת בהתאם לאחוזי התאיידות המים ולנתוני הצמחייה בגן. השדרוג במערכות ההשקיה מביא לחיסכון של 50,00 מ"ק בשנה. בנוסף, הותקנו בחדרי השירותים מכלי הדחה דו-כמותיים.
 

מזרקה

 

חיסכון בחשמל

בשנים האחרונות הותקנו בבניינים רבים בקמפוס מערכות בקרה וגלאי נוכחות חדישים, המאפשרים הפעלת מזגנים ותאורה במקומות מאוישים בלבד, בהתאם לעומס החום ולעונות השנה. על חלק מבנייני הקמפוס הותקנו ב-2020 פאנלים לייצור אנרגיה סולארית.

הקטנת זיהום אוויר בקמפוס

במערך ההסעות הפנימי בקמפוס פועלים כלי רכב חשמליים בלבד, שקטים ושאינם פולטים עשן. בקמפוס פועל פיילוט של רכב אוטונומי, גם הוא חשמלי.

אופנים בקמפוס

 

הבריכה הביולוגית

בריכת הדגים שבכיכר הספרייה שוקמה והוחלפה בבריכה ביולוגית. הבריכה משמשת דוגמה לטיהור מים בשיטה טבעית ולשמירה על הסביבה.

בריכה אקולוגית

 

קיר ירוק

בקמפוס ניצב קיר ירוק – גינה אנכית המשתרעת על מספר קומות בשני קירות חיצוניים סמוכים - שנועד לשפר מדדי של רעש, זיהום אוויר, תחושת רווחה ועוד. הקיר הוא חלק ממחקר על איי חום, המתקיים במרכז בר-אילן לערים חכמות.

המישור הקהילתי והחינוכי

בבר-אילן מתקיימים כל העת פרויקטים קהילתיים בנושאי סביבה: בפקולטה למשפטים במסגרת הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית, באגודת הסטודנטים, בפרויקט פר"ח ובארגון מגמה ירוקה.

הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים, פועלת לקידום מודעות סביבתית, לשינוי מדיניות ולאקטיביזם באמצעות ייעוץ משפטי, מחקר וחינוך. הסטודנטים בקליניקה מסייעים לארגונים סביבתיים או מלווים קהילות בסוגיות סביבתיות. הסיוע המשפטי כולל ייצוג מול רשויות, הנגשת מידע ואקטיביזם חברתי.  

לאתר הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית

ספסל בגינה