Skip to main content
גני סיפור

גני סיפור

מלבד היותם פינות למנוחה ולהנאה, מיישמים גני הסיפור בקמפוס את עקרונות היסוד של אוניברסיטת בר-אילן, המשלבים מסורת יהודית עם מדע ומחקר מתקדם. כל גן נבנה סביב רעיון הלקוח מהאתוס התרבותי שלנו. האלמנטים האדריכליים שבו - מבנה הגן, הצמחייה, הפסלים, הריהוט - שזורים זה בזה ומשרים אווירה המעשירה את העין, הנפש והמחשבה גם יחד. כמו טקסט ספרותי המחזיק משמעויות מרובות: הפשט - מה שרואים נכוחה, הדרש - מה שמשתמע בין המילים, והסוד - המשמעות שמעבר, כך מתוכננים הגנים ופינות הנוי בקמפוס וממלאים את החלל בין הבניינים.

גני הסיפור ברחבי הקמפוס