Skip to main content

אשכול הקורסים "תקווה ישראלית"

"תקווה ישראלית באקדמיה": רב תרבותיות בחברה הישראלית"  ממשיך גם בשנה"ל תשפ"ב ולימודיו יוכרו כקורסים כלליים. כמו כן, יזכה בוגר האשכול בתעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית של בית הנשיא "תקווה ישראלית באקדמיה" והכל בהתאם לפירוט שלהלן.
מלבד ההכרה האקדמית וקבלת התעודה המיוחדת, הנזכרת לעיל, תאפשר התוכנית הזדמנות נדירה לכל אחד ואחת מבוגרינו, בכל תחומי הדעת הנלמדים באוניברסיטה, להכיר קצת יותר, את החברה הישראלית שבתוכה הוא חי. אנו סבורים כי הכרה זו, מלבד היותה מעניינת בפני עצמה, תתרום לכל אחד מהלומדים החל מהמפגש עם חבריו באקדמיה, המשך בהתנהלותו העתידית בשוק העבודה המגוון וכלה בפעולתו כאזרח במדינת ישראל.

להלן פירוט האשכול ונהליו:

קהל היעד
למי מיועד? האשכול מיועד לכלל הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה. הקורסים שיפורטו בסעיף 5 להלן, יוכרו כ"קורסים כלליים". עם זאת, גם סטודנטים שאינם מחוייבים במכסת הקורסים הנ"ל, יוכלו ללמוד את התכנית בתשלום נוסף ע"פ תקנון שכ"ל. סטודנטים שכבר החלו ללמוד את האשכול בשנה"ל מוזמנים להמשיך ולהשלים את לימודיהם בכדי לזכות בתעודה.

הכרה
הקורסים הנ"ל יוכרו בהתאם למשקלם הקיים, כקורסים כלליים. בנוסף, בוגרי האשכול יקבלו תעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית "תקווה ישראלית: רב תרבותיות בחברה הישראלית(התעודה אינה תעודה אקדמית).

מתווה האשכול
אשכול הקורסים מורכב משתי חטיבות של קורסים: קורסים עיוניים וקורסים משלבי עשייה. בכדי לקבל תעודת בוגר של האשכול, על הסטודנט לקחת שני קורסים עיוניים וכן קורס אחד "משלב עשייה". סטודנט שלא ישלים את מכסת הקורסים הנ"ל, הקורסים שילמד יוכרו לו ע"פ משקלם כקורסים "כלליים" אולם, הוא לא יהיה זכאי לתעודה של "תקווה ישראלית".

תשלום
תשלום לקורסים עיוניים: ע"פ תקנון שכר לימודדהינו על כל קורס יש תשלום וקורסים שהם מעבר ל-300% יחויבו בנפרד.

תוכן:
רשימת הקורסים: להלן פירוט הקורסים המוצעים באשכול בהתאם לשיוכם המחלקתי:

 

רשימת הקורסים תשפ"ג

משפטים *בכפוף להרשמה דרך הפקולטה

 1. 99-5000-01 דת קהילה ומדינה, ד"ר הילה בן-אליהו (הרשמה דרך הפקולטה למשפטים.  מספר מקומות מוגבל)
 2. 99-395-01 רב תרבותיות וזכויות מיעוטים, דר' מנאל תותרי-ג'ובראן (*משנה ב' ואילך. קבלה לקורס מותנית במכתב קבלה.  שני מקומות לאשכול. הרשמה דרך הפקולטה למשפטים.)
 3. 99-5004-01  יחס ההלכה לאנשים עם מוגבלויות, ד"ר סט נעמה. (הרשמה דרך הפקולטה למשפטים. מספר מקומות מוגבל)
 4. 99-9084-01 זהות ישראלית: חיים מתוך מחלוקת,  בהיקף 3 ש"ס סמסטר א' – היברידי, ד"ר גלעד וינר

 

המחלקה לספרות עם-ישראל                              

 1.  13-611-01 קריאה וכתיבה: מיומנויות למידה ומחקר, ד"ר לילך נתנאל, (לסטודנטים שעברית היא שפתם השנייה)
 2.  13-1250-01 מלחמה ושלום בספרות העולים מברית המועצות לשעבר: בין רוסיות לעבריות , פרופ' רומן כצמן, (ללא צורך בידיעת השפה הרוסית)
 3.  13-4300-01 צרות של דתיים בפרוזה הישראלית, ד"ר איתמר דרורי
 4. 13-6781-01 ספר "דמשק אליעזר" ומנהגי היהודים-הספרדים ,  ד"ר דב הכהן
 5.  13-6911-01 סודות, שקרים ותהילה: ספרד והשואה ד"ר סילבינה שמא-גסר
 6. 13-6741-01 לכתוב את העבר, להבטיח את העתיד: ספרות זיכרון מן המרחב היהודי-הספרדי, ד"ר סוזי גרוס

המחלקה לגיאוגרפיה

 1. 75-017 סוגיות חברתיות בתכנון, ד"ר דנה סיון
 2. 75-026 גיאוגרפיה חברתית, ד"ר ניר כהן
 3. 75975-01 חוסן עירוני, ד"ר ענת צ'צ'יק

 

המחלקה להיסטוריה כללית

  1. 183108-01 הטרור הנאצי ומחנות הריכוז, פרופ׳ דורון אברהם
  2. 183111-01 , בין לאומיות לפשיזם, פרופ׳ דורון אברהם
  3. 183027-01 דת, מגדר ואתנוס - זהות בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים המוקדמים,   ד״ר יניב פוקס

  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

  1. 64209- חברה ישראלית, פרופ' נסים ליאון
  2. 64713- זהויות יהודיות בעולם משתנה, פרופ' לריסה רמניק 
  3. 64476 - סוציולוגיה של הגירה, פרופ' לריסה רמניק 

  בית הספר לתקשורת

  1. 63-944-18 DR . Mollov BenThe Arab-Israeli Conflict (תוכנית באנגלית)

   

  המחלקה לערבית (אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם) 

  1. 36-219-20 ערבית מדוברת למתחילים. (*אינו דורש ידע מוקדם בשפה הערבית. אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם. רישום ידני במחלקה מותנה במקום פנוי באישור ראשת המחלקה) 
  2. 36-258-20  המוזיקה הערבית האומנותית-ידע וחוויה (*אינו דורש ידע מוקדם בשפה הערבית. אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם.) 

  המחלקה למדעי המדינה

  1. 71-003-01 חברה פוליטיקה ותרבות בעידן החדש, ד"ר מירב משאל
  2. 71-4750-01 שרים ומשרדים בין פוליטיקה למדיניות בישראל, ד"ר שפייזמן אילנה
  3. 71-77770-01 הגות פוליטית יהודית מודרנית, פרופ' משה הלינגר
  4. 71-2445-01  דמוקרטיה במשבר? פופוליזם, פולריזציה וייצוג בישראל ובעולם, ד"ר לירון לביא

  המחלקה ללימודי ארץ-ישראל  וארכיאולוגיה

  1. 16-0015 אוכלוסיית ארץ-ישראל: מיעוטים, דתות ועדות, פרופ' ת. גורן
  2. 16-449  בני אדם הקימוה - ימי הר המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים,                ד"ר נ. אוחנה-ארום

   

  המחלקה לספרות משווה

  1. 33-925 מחזאות ישראלית – בין מגמות עולמיות לאפיונים מקומיים, ד"ר רועי הורוביץ

   

  החוג הרב תחומי במדעי היהדות

  1. 171011 נקודות מפנה בזהות היהודית, ד"ר טובה גנזל (הרישום לקורס נעשה דרך מזכירות המחלקה ומותנה בריאיון עם המרצה. לתיאום הריאיון נא לפנות למייל:  [email protected] )

   

  התוכנית לישוב סכסוכים

  1. קורס    27-704-01גישות ליישוב סכסוכים בחברה הישראל, ד"ר בן מולודוב

   

  החוג המשולב למדעי החברה (מספר מקומות מוגבל)

  1. 74-124-01  החברה הישראלית, ד"ר חן ריגר (*הרישום מותנה ברישום דרך המחלקה)
  2. 74-527-01 תהליכים דמוגרפיים וניהול אוכלוסיה, פרופ' אורלי מירון * חובות הקורס כוללים עבודת גמר. (רישום דרך המחלקה)

   

  המחלקה לתולדות עם-ישראל ויהדות זמננו  

  1. 11-587-01 הציונות ומתנגדיה, ד"ר יצחק קונפורטי
  2. 11-6680-01  השפה העברית החדשה בקהילות המזרח התיכון וצפון אפריקה , ד"ר גיא ברכה 
  3. 11-7001-01 כנגד הסיכויים: החברה החרדית בישראל, 1984-1948, פרופ' קימי קפלן (תרגיל)
  4. 11-7002-01 השיח בערבית סביב טקסטים אנטישמיים במזרח התיכון בעת החדשה,

  ד"ר גיא ברכה (תרגיל)

   

  המחלקה ללימודי המזרח-התיכון (מספר ההרשמות מוגבל)

  1.   19-443-01 ראשית מעורבות האו"ם בסכסוך הישראלי הערבי, ד"ר אלעד בן-דרור
  2.   19-4015-01 אסלאם וגלובליזציה, ד"ר אלישבע מכליס
  3.    19-5001-01 יהודים, יהדות וישראל בראי האיסלאם, ד"ר נסיה שמר
  4.   19339-01 הקוראן: טכסט וקונטקסט ד"ר אליהו אלשיך (אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם)
  5.   19347-01 סוגיות בהלכה המוסלמית ד"ר נסיה שמר (אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם)
  6.   19349-01 מוטיבים יהודיים ונוצריים בקוראן, פרופ' דן שפירא
  7.   194021-01 היהודים בצל האסלאם: מפגש,דיאלוג או קונפליקט?, ד"ר אליהו אלשיך
  8.  19-4029-01 סוגיות עכשוויות בתנועה הלאומית הפלסטינית, ד"ר דוד קורן (אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם.)
  9.  19-4031-01 "הדרבי מעל הכול": ההשלכות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות של הכדורגל במזרח התיכון, ד"ר יהודה בלנגה
  10.  19-4039-01 תולדות הלאומיות הפלסטינית – מסוף האימפריה העות'מאנית עד תהליך אוסלו , פרופ' יהושע טייטלבאום (אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם)

  קורסים משלבי עשייה

  1. 98-100 "קורס הידברות: זהויות שונות ומתנגשות בחברה הישראלית"                              * ההרשמה לתוכנית מתבצעת באמצעות משרד דיקן הסטודנטים בטלפון : 03-5318978 ובקישורית 
  2. 50-600-01  ו- 50-006-01. מתורגמנות קהילתית, ד"ר מיכל שוסטר (המחלקה לתרגום) (*הרשמה דרך "היועץ הוירטואלי". הקבלה לקורס מותנית במפגש הערכה ומיון. קורס תיאורטי והתנסות מעשית. הקבלה לקורס מותנית במפגש הערכה ומיון. *מיועד לדוברי ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית)
  3. 77-148-01 סדנא לחינוך ודמוקרטיה (הידברות בין ערבים ויהודים), פרופ' זהבית גרוס (*ההרשמה מתבצעת דרך בית הספר לחינוך)