Skip to main content

אשכול הקורסים תקווה ישראלית

"תקווה ישראלית באקדמיה": רב תרבותיות בחברה הישראלית"  ממשיך גם בשנה"ל תשפ"ב ולימודיו יוכרו כקורסים כלליים. כמו כן, יזכה בוגר האשכול בתעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית של בית הנשיא "תקווה ישראלית באקדמיה" והכל בהתאם לפירוט שלהלן.
מלבד ההכרה האקדמית וקבלת התעודה המיוחדת, הנזכרת לעיל, תאפשר התוכנית הזדמנות נדירה לכל אחד ואחת מבוגרינו, בכל תחומי הדעת הנלמדים באוניברסיטה, להכיר קצת יותר, את החברה הישראלית שבתוכה הוא חי. אנו סבורים כי הכרה זו, מלבד היותה מעניינת בפני עצמה, תתרום לכל אחד מהלומדים החל מהמפגש עם חבריו באקדמיה, המשך בהתנהלותו העתידית בשוק העבודה המגוון וכלה בפעולתו כאזרח במדינת ישראל.

להלן פירוט האשכול ונהליו:

קהל היעד
למי מיועד? האשכול מיועד לכלל הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה. הקורסים שיפורטו בסעיף 5 להלן, יוכרו כ"קורסים כלליים". עם זאת, גם סטודנטים שאינם מחוייבים במכסת הקורסים הנ"ל, יוכלו ללמוד את התכנית בתשלום נוסף ע"פ תקנון שכ"ל. סטודנטים שכבר החלו ללמוד את האשכול בשנה"ל מוזמנים להמשיך ולהשלים את לימודיהם בכדי לזכות בתעודה.

הכרה
הקורסים הנ"ל יוכרו בהתאם למשקלם הקיים, כקורסים כלליים. בנוסף, בוגרי האשכול יקבלו תעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית "תקווה ישראלית: רב תרבותיות בחברה הישראלית(התעודה אינה תעודה אקדמית).

מתווה האשכול
אשכול הקורסים מורכב משתי חטיבות של קורסים: קורסים עיוניים וקורסים משלבי עשייה. בכדי לקבל תעודת בוגר של האשכול, על הסטודנט לקחת שני קורסים עיוניים וכן קורס אחד "משלב עשייה". סטודנט שלא ישלים את מכסת הקורסים הנ"ל, הקורסים שילמד יוכרו לו ע"פ משקלם כקורסים "כלליים" אולם, הוא לא יהיה זכאי לתעודה של "תקווה ישראלית".

תשלום
תשלום לקורסים עיוניים: ע"פ תקנון שכר לימודדהינו על כל קורס יש תשלום וקורסים שהם מעבר ל-300% יחויבו בנפרד.

תוכן:
רשימת הקורסים: להלן פירוט הקורסים המוצעים באשכול בהתאם לשיוכם המחלקתי:

 

רשימת הקורסים תשפ"ב

משפטים *בכפוף להרשמה דרך הפקולטה

 1. 99-5000-01 דת קהילה ומדינה, ד"ר הילה בן-אליהו.
 2. 99-395-01 רב תרבותיות וזכויות מיעוטים, דר' מנאל תותרי-ג'ובראן (*משנה ב' ואילך. קבלה לקורס מותנית במכתב קבלה. 2 מקומות לאשכול. הרשמה דרך הפקולטה למשפטים.)
 3. 99-517-01 שק"ד שיפוטי במשפט העברי, ד"ר חיים שפירא.
 4. 99-5004-01  יחס ההלכה לאנשים עם מוגבלויות, ד"ר סט נעמה.
 5. 99-9083-01 זהות ישראלית: חיים מתוך מחלוקת, בהיקף 2 ש"ס סמסטר א'- מתוקשב מלא.
 6. 99-9083-02 זהות ישראלית: חיים מתוך מחלוקת, בהיקף 2 ש"ס סמסטר ב'- מתוקשב מלא.
 7. 99-9084-01 זהות ישראלית: חיים מתוך מחלוקת, בהיקף 3 ש"ס סמסטר א' – היברידי, מרצה: ד"ר גלעד וינר.

 

המחלקה לספרות עם-ישראל                              

 1. 13-7360-01 – חברה ותרבות לאדינו בראי ספר "מעם לועז", ד"ר תמיר קרקסון.
 2. 13-201-01 מעשה נסים: סיפורי נסים ותודעת הנס של יהודי בגדד במאה ה י"ט,  ד"ר איתמר דרורי – שנתי 
 3. 13-6911-01  סודות שקרים ותהילה: ספרד והשואה, ד"ר סילבינה שאמא-גסר.
 4. 13-611-01 קריאה וכתיבה: מיומנויות למידה ומחקר (מיועד לסטודנטים שהעברית היא שפתם השניה), ד"ר לילך נתנאל .
 5. 13-6750-01 הטוב הרע והמכוער: יהודי ספרד בקולנוע ובתיאטרון הספרדי ד"ר סילבינה שאמא-גסר .

 

המחלקה לגיאוגרפיה

 1. 75-017 סוגיות חברתיות בתכנון, ד"ר דנה סיון
 2. 75-026 גיאוגרפיה חברתית, ד"ר ניר כהן.
 3. 75-975- חוסן עירוני, ד"ר ענת צ'צ'יק

 

המחלקה להיסטוריה כללית

 1. 18290-01 ג'נוסייד במאה העשרים, פרופ' אברהם דורון.    
 2. 183093-01 נאציזם, היסטוריונים ו'הדרך הפתלתלה לאושוויץ', פרופ' אברהם דורון.
 3. 183095-01 Nazism and the Jews: Ideology, laws, extermination, פרופ' אברהם דורון.
 4. 183099-01 דמות ''האחר'' בסרטים ההוליוודיים בראייה היסטורית, ד"ר אביב אפרת.
 5. 183098-01 ביחד או לחוד? הוויכוח על אינדיבידואליזם וקהילתיות במרכז אירופה בתחילת המאה העשרים, ד"ר מאור זוהר.
 6. 183089-01 מאבק השחורים בארה''ב לשוויון אחרי ביטול העבדות, ד"ר לוי פנינה.

 

המחלקה לתולדות עם ישראל ויהדות זמננו

 1. 11-0020-01 שנאת ישראל לדורותיה,  פרופ' ג' באומל-שוורץ .
 2. 11-614-01 הישוב הישן במאה ה- 19, ד"ר יוסף שרביט.
 3. 11-616-01 הישוב במאה ה-  20, ד"ר יוסף שרביט. 
 4. 11-579-01; דת וציונות, פרופ' משה אורפלי.

 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 1. 64209- חברה ישראלית, פרופ' נסים ליאון
 2. 64713- זהויות יהודיות בעולם משתנה, פרופ' לריסה רמניק
 3. 64-5000 - קבוצות וקהילות מתבדלות, ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי
 4. 64476 - סוציולוגיה של הגירה, פרופ' לריסה רמניק

 

בית הספר לתקשורת

 1. 63-944-18 DR . Mollov Ben  The Arab-Israeli Conflict (תוכנית באנגלית)

 

המחלקה ללימודי המזה"ת *הרשמה דרך המחלקה. *מספר המקומות מוגבל

 1.  19-217-01 סוגיות באיסלאם מודרני, ד"ר נסיה שמר
 2. 19-4015-01 אסלאם וגלובליזציה ד"ר אלישבע מכליס.
 3. 19-435-01 התנועה הלאומית הפלסטינית, פרופ' יהושע טייטלבאום.?
 4. 19-50-01 יהודים, יהדות וישראל בראי האיסלם, ד"ר נסיה שמר. (מתוקשב)

 

המחלקה לערבית

 1. 36-228-20  פמיניזם בספרות הערבית המודרנית (*אינו דורש ידע מוקדם בשפה הערבית. אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם.) קורס קיץ.
 2. 36-007-20 ערבית מדוברת לדוברי אנגלית.
 3. 36-219-20 ערבית למתחילים קורס קיץ.

 

מדעי המדינה

 1. 71003 חברה פוליטיקה ותרבות בעידן החדש, ד"ר מירב משאל.
 2. 716010 היבטים פסיכולוגים של סכסוכים וישובם, ד"ר אלעד שטרנברג.
 3. 715301 איסלם יהדות ויהודים, ד"ר יחיאל שבי.
 4. 718390 עקרונות ויסודות דמוקרטיים ביהדות ובמ"י, פרופ' משה הלינגר.
 5. 71-814-01 זהויות יהודיות בישראל: בין חברה לפוליטיקה, פרופ' כהן אשר.   
 6. 71-4750-01 שרים ומשרדים בין פוליטיקה למדיניות בישראל, ד"ר שפייזמן אילנה (בכפוף להתאמה לפי הסילבוס)
 7. 71-7770-01 הגות פוליטית יהודית מודרנית, פרופ' משה הלינגר  (בכפוף להתאמה לפי הסילבוס)

 

החוג המשולב למדעי החברה

 1. 74-124-01  החברה הישראלית, ד"ר קורן אלה.    
 2. 74-124-01 החברה הישראלית, ד"ר חן ריגר.
 3. 74-527-01 תהליכים דמוגרפיים וניהול אוכלוסיה, פרופ' אורלי

 

קורסים משלבי עשייה

 1.  98-100-01 קורס הידברות: זהויות שונות ומתנגשות בחברה הישראלית (* ההרשמה לתכנית מתבצעת באמצעות משרד דיקן הסטודנטים מספר הטלפון : 03-5318978 ובקישוריתמאושר ע"י דקלה)
 2. 2 50-600-01  ו- 50-006-01. מתורגמנות קהילתית, ד"ר מיכל שוסטר. (*הרשמה דרך "היועץ הוירטואלי". הקבלה לקורס מותנית במפגש הערכה ומיון. קורס תיאורטי והתנסות מעשית. *מיועד לדוברי ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית)
 3. 77-148-01 סדנא לחינוך ודמוקרטיה-(הידברות בין ערבים ויהודים), פרופ' זהבית גרוס (*ההרשמה מתבצעת דרך בית הספר לחינוך)

 

ניתן להירשם לקורסים במערכת האינברבעזרת היועץ הווירטואלי, באשכול "תקווה ישראלית"

 

פרופ' מיכל אלברשטין, יו"ר "תקווה ישראלית באקדמיה" בר אילן.

ד"ר ליאת פרידגוט נצר, ממונה "תקווה ישראלית באקדמיה" בר אילן.