Skip to main content

אשכול הקורסים תקווה ישראלית

"תקווה ישראלית באקדמיה": רב תרבותיות בחברה הישראלית"  ממשיך גם בשנה"ל תשפ"א ולימודיו יוכרו כקורסים כלליים. כמו כן, יזכה בוגר האשכול בתעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית של בית הנשיא "תקווה ישראלית באקדמיה" והכל בהתאם לפירוט שלהלן.
מלבד ההכרה האקדמית וקבלת התעודה המיוחדת, הנזכרת לעיל, תאפשר התוכנית הזדמנות נדירה לכל אחד ואחת מבוגרינו, בכל תחומי הדעת הנלמדים באוניברסיטה, להכיר קצת יותר, את החברה הישראלית שבתוכה הוא חי. אנו סבורים כי הכרה זו, מלבד היותה מעניינת בפני עצמה, תתרום לכל אחד מהלומדים החל מהמפגש עם חבריו באקדמיה, המשך בהתנהלותו העתידית בשוק העבודה המגוון וכלה בפעולתו כאזרח במדינת ישראל.

להלן פירוט האשכול ונהליו:

קהל היעד
למי מיועד? האשכול מיועד לכלל הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה. הקורסים שיפורטו בסעיף 5 להלן, יוכרו כ"קורסים כלליים". עם זאת, גם סטודנטים שאינם מחוייבים במכסת הקורסים הנ"ל, יוכלו ללמוד את התכנית בתשלום נוסף ע"פ תקנון שכ"ל. סטודנטים שכבר החלו ללמוד את האשכול בשנה"ל מוזמנים להמשיך ולהשלים את לימודיהם בכדי לזכות בתעודה.

הכרה
הקורסים הנ"ל יוכרו בהתאם למשקלם הקיים, כקורסים כלליים. בנוסף, בוגרי האשכול יקבלו תעודה מיוחדת המיוחסת לתכנית "תקווה ישראלית: רב תרבותיות בחברה הישראלית(התעודה אינה תעודה אקדמית).

מתווה האשכול
אשכול הקורסים מורכב משתי חטיבות של קורסים: קורסים עיוניים וקורסים משלבי עשייה. בכדי לקבל תעודת בוגר של האשכול, על הסטודנט לקחת שני קורסים עיוניים וכן קורס אחד "משלב עשייה". סטודנט שלא ישלים את מכסת הקורסים הנ"ל, הקורסים שילמד יוכרו לו ע"פ משקלם כקורסים "כלליים" אולם, הוא לא יהיה זכאי לתעודה של "תקווה ישראלית".

תשלום
תשלום לקורסים עיונייםע"פ תקנון שכר לימודדהינו על כל קורס יש תשלום וקורסים שהם מעבר ל-300% יחויבו בנפרד.

תוכן:
רשימת הקורסים: להלן פירוט הקורסים המוצעים באשכול בהתאם לשיוכם המחלקתי:

 

המחלקה לגיאוגרפיה

75-010 "אי שוויון במרחב: בין המקומי לגלובלי", פרופ' מיכאל סופר.

המחלקה לספרות עם ישראל  

13-743-01 החברה היהודית הספרדית בין מסורת למודרנה בראי הספרות, ד"ר דב הכהן .

13-3540-01 קולות מזרחיים בספרות הישראלית במאה העשרים, ד"ר איתמר דרורי .

13-6911-01 – סודות שקרים ותהילה: ספרד והשואה,  ד"ר סילבינה שאמא-גסר .

13-611-01 קריאה וכתיבה: מיומנותיות למידה ומחקר (מיועד לסטודנטים שהעברית היא שפתם השניה), ד"ר לילך נתנאל .

 

המחלקה לסוציולוגיה

64-665 אמפתיה בראי התרבות, פרופ' טובה גמליאל.

209-01 החברה הישראלית , ד"ר נסים ליאון . (בתוספת תרגיל חובה: 2093/2094/2092)

64713 זהויות יהודיות בעולם משתנה,  פרופ'  לריסה רמניק.

64821 זהויות חילוניות בישראל, ד"ר נסים ליאון. (סמינר)

 

המחלקה ללימודי מזה"ת (*מוגבל לשמונה נרשמים בכל קורס)

19-563-01 הסכסוך הישראלי ערבי, ד"ר בן-דרור.

19-443-01 ראשי מעורבות האו"ם בסכסוך הישראלי הערבי, ד"ר בן-דרור.

19-219-01 ובכתבי הקודש נאמר: התנ"ך, הברת החדשה והקוראן , פרופ' סילברשטיין.

19-217-01 סוגיות באיסלאם מודרני, ד"ר שמר.

 

התוכנית לישוב סכסוכים

קורס    27-704-01גישות ליישוב סכסוכים בחברה הישראל ,ד"ר בן מולוב.

 

בית הספר לתקשורת

71-033-18 The Arab-Israeli Conflict (B.A. Level in English) DR . Mollov Ben

קורס   71-814 זהויות יהודיות בישראל: בין חברה לפוליטיקה, פרופ' אשר כהן.

63-255-01 זהות ישראלית: חיים מתוך מחלוקת. (קורס מקוון)

 

המחלקה למדעי המדינה

קורס  71-814-01 זהויות יהודיות בישראל: בין חברה לפוליטיקה, פרופ' אשר כהן.

 

המחלקה לערבית

36-0002-10 ערבית מתחילים (*אינו דורש ידע מוקדם בשפה הערבית. אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם. רישום ידני במחלקה מותנה במקום פנוי באישור ראשת המחלקה)

36-219-20 ערבית מדוברת למתחילים. (*אינו דורש ידע מוקדם בשפה הערבית. אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם. רישום ידני במחלקה מותנה במקום פנוי באישור ראשת המחלקה)

36-228-20,  קורס קיץ, פמיניזם בספרות הערבית המודרנית (*אינו דורש ידע מוקדם בשפה הערבית. אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם. רישום ידני במחלקה מותנה במקום פנוי באישור ראשת המחלקה) (קורס קיץ)

36-258-20 המוזיקה הערבית האומנותית-ידע וחוויה (*אינו דורש ידע מוקדם בשפה הערבית. אינו מיועד לדוברי ערבית כשפת אם. רישום ידני במחלקה מותנה במקום פנוי באישור ראשת המחלקה) (קורס קיץ)

 

המחלקה לתולדות עם ישראל ויהדות זמנינו 

11-7260-01 יחסים בין-דתיים בסוריה במאה ה-19: בין יהודים, נוצרים ומוסלמים, פרופ' י' הראל .

11-675-01 מישוב למדינה, ד"ר יצחק קונפורטי .

11-614-01 הישוב הישן במאה ה- 19, ד"ר יוסף שרביט.

11-616-01 הישוב במאה ה-  20, ד"ר יוסף שרביט.

11-579-01 דת וציונות , פרופ' משה אורפלי

 

החוג המשולב למדעי החברה

קורס 74-124-01  החברה הישראלית ד"ר קורן אלה.   

 

המחלקה להיסטוריה כללית

 

18-3058-01 נאציזם, תעמולה ופוליטיקה, ד''ר דורון אברהם.

18-3057-01 גזע והיסטוריה, ד''ר דורון אברהם.

18-306-01מיעוטים, סובלנות ואי-סובלנות בעולם האיברי מאות 15-18, פרופ' סטוצינסקי דב.

18-3069-01 היחס למיעוטים בארה''ב: אפליה וגזענות בארץ השוויון והחירות, ד"ר לוי פנינה.


הפקולטה למשפטים


הרישום לכל הקורסים של הפקולטה ייעשה רק דרך הפקולטה והוא מוגבל ל- 5 מקומות בכל קורס. (רישום דרך הפקולטה: adi.levi3@biu.ac.il)

99-5000-01 דת קהילה ומדינה, פרופ' שחר ליפשיץ, ד"ר הילה בן-אליהו, עו"ד ארנה  ברדיצ'ב לב, עו"ד ניצה נבון .

99-395-01 רב תרבותיות וזכויות מיעוטים, דר' מנאל תותרי-ג'ובראן (*משנה ב' ואילך. קבלה לקורס מותנית במכתב קבלה. הרשמה דרך הפקולטה למשפטים.)

99-517-01 שק"ד שיפוטי במשפט העברי, ד"ר חיים שפירא.

99-5004-01  יחס ההלכה לאנשים עם מוגבלויות, ד"ר נעמה סט.

99-299-01 משפט מוסלמי, ד"ר איאד זחאלקה.

 

קורסים משלבי עשייה

98-100 "קורס הידברות: : זהויות שונות ומתנגשות בחברה הישראלית" (* ההרשמה לתכנית מתבצעת באמצעות משרד דיקן הסטודנטים מספר הטלפון : 03-5318978 ובקישורית הרצ"ב

50-600-01  ו- 50-006-01 מתורגמנות קהילתית, ד"ר מיכל שוסטר. (המחלקה לתרגום) (*הרשמה דרך "היועץ הוירטואלי". הקבלה לקורס מותנית במפגש הערכה ומיון. *מיועד לדוברי ערבית, רוסית, אמהרית, צרפתית ואנגלית)

77-148-01 סדנא לחינוך ודמוקרטיה-(הידברות בין ערבים ויהודים), פרופ' זהבית גרוס (*ההרשמה מתבצעת דרך בית הספר לחינוך)

 

ניתן להירשם לקורסים במערכת האינברבעזרת היועץ הווירטואלי, באשכול "תקווה ישראלית"

 

פרופ' מיכל אלברשטין, יו"ר "תקווה ישראלית באקדמיה" בר אילן.

ד"ר ליאת פרידגוט נצר, ממונה "תקווה ישראלית באקדמיה" בר אילן.