Skip to main content

חברי ועדת היגוי תקווה ישראלית תשפ"א

יו"ר ועדת ההיגוי: פרופ' מיכל אלברשטיין, הפקולטה למשפטים, יו"ר 'תקווה ישראלית באקדמיה' malberst@gmail.com

ממונה מוסדית: ד"ר ליאת פרידגוט נצר liatne1@gmail.com

פרופ' נירה משעל, דיקנית הסטודנטים Nira.Mashal@biu.ac.il

ד"ר רחל לוי דרומר, המזכיר האקדמי Academic.Secretariat@biu.ac.il

הרב שפר, רב הקמפוס shlomo.shefer@biu.ac.il

פרופ' אבי גלבוע, המחלקה למוסיקולוגיה avi.gilboa@biu.ac.il

פרופ' חפציבה ליפשיץ, בית הספר לחינוך hefziba@013net.net

פרופ' זהבית גרוס, ראש הקתדרה לסובלנות וערכים על שם ד"ר בורג, בית הספר לחינוך grossz1000@gmail.com

פרופ' נירית באומינגר, בית הספר לחינוך. nirit.bauminger@biu.ac.il

פרופ' דרור פיסקל, ראש המכון לננו טכנולוגיה  Dror.Fixler@biu.ac.il

ד"ר קרן גולדפרד, ראש יחידת איכות ההוראה, ראש המחלקה לאנגלית כשפה זרה Keren.Goldfrad@biu.ac.il

ד"ר בן מולוב, החוג המשולב למדעי החברה, בית הספר לתקשורת ben.mollov@biu.ac.il

ד"ר מיכל שוסטר, המחלקה לתרגום, המרכז הבין תרבותי michalschuster@gmail.com

ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות olga.goldin@biu.ac.il

ד"ר אילנה ברוך, המחלקה למוסיקולוגיה, ראש בית הספר לדיאלוג מוסיקלי eebaruch@gmail.com

אוריאל רייך, ראש מדור פיתוח ארגוני והדרכה, משאבי אנוש uriel.reich@biu.ac.il

רפעת סוידאן, יועץ אקדמי לענייני ערבים Rfat_sweidan@hotmail.com

ועדות משנה

כשירות תרבותית:

ועדה זו עוסקת בהתאמת המוסד לקהלים מגוונים. סגל אקדמי כשיר תרבותית יסיר חסמי למידה תרבותיים, יוביל ללמידה אפקטיבית המותאמת לקבוצות תרבותיות שונות. סגל מנהלי כשיר ייתן שירות יעיל וייצר תחושת שייכות. אלו גם אלו יגבירו את השותפות של הקבוצות השונות באקדמיה, יגדילו חדשנות ויצירתיות. הוועדה שואפת לייסד תוכניות של כשירות תרבותית לטווח רחוק תוך שימוש בכלים ובתובנות שהושגו עד כה, להעלות אותם שלב  ולהטמיען במחלקות השונות במוסד. 

חברי הוועדה:

ד"ר קרן גולדפרד, ראש יחידת איכות ההוראה, ראש המחלקה לאנגלית כשפה זרה

פרופ' זהבית גרוס, ראש הקתדרה לסובלנות וערכים על שם ד"ר בורג, בית הספר לחינוך

ד"ר מיכל שוסטר, המחלקה לתרגום, המרכז הבין תרבותי

אוריאל רייך, ראש מדור פיתוח ארגוני והדרכה, משאבי אנוש


חזון מוסדי: 


החזון המוסדי הוא חלון הראווה של המוסד ובה בעת הוא הדגל המסמן את הערכים והמטרות שלו. לאוניברסיטת בר-אילן חזון מובנה וזהות מוגדרת שהותוותה עוד בידי דור המייסדים, אך עם השנים האוניברסיטה התפתחה והפכה למקום מגוון ופלורליסטי. מטרת הקבוצה, להוסיף, לחזון הקיים, פסקה שתבטא את מחויבותו של המוסד לגיוון ושותפות של הקבוצות השונות בחברה הישראלית וכן לתת לה ביטוי ונראות במקומות בולטים בקמפוס.

חברי הוועדה: 

פרופ' מיכל אלברשטיין, יו"ר תקווה ישראלית  באקדמיה, הפקולטה למשפטים

פרופ' נירית באומינגר, בית הספר לחינוך

פרופ' חפציבה ליפשיץ, בית הספר לחינוך 

פרופ' זהבית גרוס, ראש הקתדרה לסובלנות וערכים על שם ד"ר בורג, בית הספר לחינוך


תכניות לימוד, מחקר ותלמידי מחקר: 

ועדה זו מורכבת משני יסודות הליבה של האוניברסיטה, הוראה ומחקר החוברים יחד להשגת ערך מוסף נוסף, המצוי, אף הוא בין מטרות קיומו של המוסד – הערך החברתי.  ועדה זו תעסוק בדמות הבוגר ובתכניות הלימוד הנדרשות בכדי לעצב דמות זו. היא תבחן מהם קווי היסוד לדמות הבוגר? כיצד ממנפים את אשכול הקורסים 'תקווה ישראלית' בכדי לבסס דמות זו? כיצד מפתחים קורסים נוספים בדגש בינתחומי לטובת תכנים אלה? הוועדה מתייחסת גם למחקר ולתלמידי מחקר ומבקשת לרתום את הידע האקדמי לטובת משימות חיוניות לבניית החוסן של החברה הישראלית: בניית חברה המבוססת על שותפות וערבות הדדית של כל הקבוצות הקיימות בה. לשם כך נבקש להנגיש את הידע הקיים בתחומים אלה, לעודד מחקר נוסף בתחום ולייצר מאגר ידע יחודי של מודלים חשיבתיים מכל תחומי הדעת שבעזרתם ניתן יהיה לחשוב ואף ליישם רעיונות בתחום הגיוון והשותפות. 

חברי הועדה: 

ד"ר רחל לוי דרומר, המזכיר האקדמי

פרופ' דרור פיסקל, ראש המכון לננו טכנולוגיה 

ד"ר בן מולוב, החוג המשולב למדעי החברה, בית הספר לתקשורת


הקמפוס כזירת מפגש: 

קיום קמפוס רב תרבותי ומרחב בטוח בו כל קבוצה מרגישה נוח לבטא את זהותה הנפרדת, על בסיס שותפות והוגנות. ועדה זו פועלת לבירור הדרך להשגת המרחב הבטוח הרצוי ובוחנת את הדרכים להשגת מפגשים אפקטיביים. חברי הוועדה גם שואפים להפוך את הקמפוס למרחב מתאים למפגש כזה עבור קהילת הקמפוס והקהילה הסמוכה לה. 

חברי הוועדה: 

ד"ר אילנה ברוך, המחלקה למוסיקולוגיה, ראש בית הספר לדיאלוג מוסיקלי

פרופ' אבי גלבוע, המחלקה למוסיקולוגיה

ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות

ד"ר רחל  לוי דרומר, המזכיר האקדמי


סטודנטים: 


קהילת הסטודנטים של בר-אילן היא קהילה מגוונת מבחינה תרבותית, דתית, עדתית ומגדרית. אנו רואים במגוון ערך ומקדמים אותו בברכה. לשם חיזוק תחושת השייכות והערבות ההדדית בקרב הסטודנטים, חברי וועדה זו עוסקים בנושאים, כמו גיוס יותר סטודנטים מקבוצות מגוונות, מניעת נשירה בקרב הסטודנטים מכלל הקבוצות באוכלוסייה, חיזוק תחושת השייכות והביטחון שלהם בקמפוס, ומינוף הגיוון הסטודנטיאלי לפעילות עבורם. 

חברי הוועדה:

פרופ' נירה משעל, דיקנית הסטודנטים

ד"ר מיכל שוסטר, המחלקה לתרגום, המרכז הבין תרבותי

הרב שלמה שפר, רב הקמפוס

רפעת סוידאן, יועץ אקדמי לענייני ערבים