Skip to main content

ועדת היגוי גש"ה (גיוון, שותפות והכלה) "תקווה ישראלית באקדמיה"

הועדה מורכבת משני מעגלים: מעגל פעילים ומעגל נאמנים. מעגל הפעילים כולל מספר מצומצם של חברות וחברים (מהסגל האקדמי והמנהלי) המחויבים לעבודה לאורך כל השנה שנפגשים בתדירות גבוהה ואחראים לניתוב הפעילות ופיתוחה. מעגל הנאמנים מורכב ממספר גדול יותר של חברות וחברים (מהסגל האקדמי והמנהלי) שנפגשים בתדירות נמוכה יותר. חברי הועדה קיבלו מינוי מהרקטור.

פעילים

 1. פרופ' אבי גלבוע, יו"ר ועדת ההיגוי
 2. ד"ר אורלי פרל, המזכיר האקדמאי
 3. הרב שלומה  שפר, רב הקמפוס
 4. גב' שרית בן משה, המערך לתוכניות ייעודיות 
 5. פרופ' דוד סרנה, מדעי המחשב
 6. גב' נועה בן דב, עוזרת ראשית לסמנכ"ל משאבי אנוש והממונה על העמדת מידע לציבור
 7. פרופ' עינת מטצל, ראשת התכנית לתרפיה באומנות
 8. ד"ר מיכל שוסטר, המחלקה לתרגום
 9. ד"ר ליאת פרידגוט נצר, ממונת גש"ה.

נאמנים

 1. פרופ' נירה משעל, דיקנית הסטודנטים
 2. פרופ' מיכל אלברשין, דיקנית הפקולטה למשפטים
 3. פרופ' אורנה ששון לוי, יועצת נשיא להוגנות מגדרית
 4. ג"ב קארין זינגר, ראש מערך פיתוח משאבים
 5. ד"ר קרן גולדפרד, המחלקה לאנגלית
 6. ד"ר ניבין עלי סלע דארוושה , ביה"ס לעבודה סוציאלית
 7. פרופ' חפציבה לפישיץ , ביה"ס לחינוך
 8. פרופ' נועה וילצינסקי , המחלקה לפסיכולוגיה
 9. ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע
 10. פרופ' גיל דיזנדרוק, המחלקה לפסיכולוגיה
 11. פרופ' שרון ערמון לוטם , המרכז הרב תחומי לחקר המח
 12. מר מאור  פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש
 13. ד"ר דקלה שר, רמ"ד אקדמיה וקהילה
 14. ד"ר בן מולוב, התכנית לישוב סכסוכים
 15. ד"ר יעל גולדפינגר, ראש מערך הנשיא
 16. ד"ר רחל דרומר לוי, המזכיר האקדמאי היוצאת
 17. פרופ' זהבית גרוס, דיקנית ביה"ס לחינוך
 18. פרופ' נירית באומינגר, ביה"ס לחינוך.