Skip to main content

חזון ויעדים

הדיאלוג בין המורשת היהודית לבין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים מתרחב באוניברסיטת בר-אילן לדיאלוג בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. התרחבות זו עומדת ביסוד פעילותה של 'תקווה ישראלית באקדמיה'.

מעצם מהותה מפגישה המסגרת האקדמית עולמות שונים וביכולתה לשמש במה טבעית לשיח פתוח וליחסי גומלין מפרים ומכבדים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. כמו כן, האקדמיה היא מפתח משמעותי להשתלבות בחברה הישראלית. אוניברסיטת בר-אילן, שבמקורה ובהווייתה הוקמה ככתובת אקדמית לציבור הדתי לאומי, שומרת על הצביון היהודי מסורתי, ועם זאת מכַנסת פסיפס רב-תרבותי עשיר ומגוון: סטודנטים חילונים וסטודנטים מסורתיים, כאלה הבאים משכבות חזקות לצד עולים חדשים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה, ערבים, חרדים, אנשי פריפריה.

שמירת הצביון היהודי מסורתי לצד פתיחות ותפיסת המיגוון כנכס, מעניקות לבר-אילן יכולת הובלה של גישה פלורליסטית בחברה הישראלית. בהמשך לכך, אנו שואפים לקיום קמפוס רב תרבותי בו כל קבוצה מרגישה נוח לשמור על זהותה הנפרדת והיחסים בין הקבוצות מבוססים על שותפות והוגנות.

'תקווה ישראלית באקדמיה' בבר-אילן מציעה מסגרת מקיפה למיצוב הפן הרב-תרבותי כחלק מהתרבות הארגונית והחזון הרעיוני של האוניברסיטה. תוכנית החומש ההדרגתית שנבנתה מציבה יעדים קצרי טווח לצד יעדים ארוכי טווח. כל סעיפי התוכנית מלוּוים במערך תומך ובמקורות מימון.

המטרה: לייצר חברה המבוססת על שותפות מתוך שיח משותף ומשתף, המכבד את קולו של האחר, ותוך הכרות עם הקבוצות השונות על תפיסותיהם ומנהגיהם המגוונים וביסוס פעילות משותפת.  

הפעילות מתרחשת במספר מישורי יישום, הנפגשים בצמתים שונים:                                                                

מפגשי ידע: השמעת קולן הייחודי של הקבוצות השונות, המרכיבות את הפסיפס האנושי של בר-אילן 

מטרתם של המפגשים היא להעביר ידע , להקנות כישורים , לייצר חוויה ולהניע לפעולה לאור מטרות התקווה. המפגשים נבנים עבור כל מחלקה או מדור החפצים בכך,  בהתאם לצרכיהם ואתגריהם.

מחלקות אקדמיות ומנהליות המעוניינות במפגשים כאלו, כסדרה או כמפגשים בודדים,  מוזמנים ליצור קשר עם ד"ר ליאת פרידגוט נצר, הממונה המוסדית ל'תקווה ישראלית באקדמיה'. 

בנוסף מתקיימות פעילויות עבור כל באי הקמפוס, כדוגמת קורסי הידברות, סעודת עיד אל פיטר לסיום הרמדאן, אירוע לציון חג הסיגד ועוד.                                                                                                          

במסגרת זו, ולצורך שידרוג החוויה והאימפקט של המפגשים, פיתחנו, בשותפות עם חברת הסטארט אפ שצמחה בבר-אילןother reality  משקפי VR יחודיים, דרכם ניתן להיכנס לגופם של סטודנטים מרקעים מגוונים ולחוות פיסה קטנה מעולמם.

תוכניות לימוד: קידום מחויבות האקדמיה להקניית ידע, כישורים וחוויות הנדרשים לבוגרינו לחיים בחברה המעודדת שותפות, המחויבת למנהיגות ישראלית חברתית ואינטלקטואלית מגוונת, קשובה ומודעת. במסגרת זו מוצע, זו השנה השלישית, אשכול הקורסים 'תקווה ישראלית: רב תרבותיות בחברה הישראלית'. האשכול מאגד קורסים ממגוון מחלקות, העוסקים ברב תרבותיות ובקבוצות שונות בחברה הישראלית.

סטודנטים: ב-2020 הושקו שני מיזמים חדשים שמטרתם לשתף סטודנטים מרקעים מגוונים בשיח ובעשיה המוסדית ולחזק את תחושת השייכות שלהם לאוניברסיטת בר-אילן. המיזם הראשון הוא הקמת ועדה סטודנטיאלית ברוח גיוון ושותפות שמטרתה לדון ולגבש המלצות בנושאים אלו. 

המיזם השני הוא קול קורא לתערוכה רב-תרבותית של מיצגים אומנותיים ברוח 'תקווה ישראלית באקדמיה'.

חברי סגל: התוכנית 'תקווה ישראלית' נוגעת גם בסגל האוניברסיטה ועוסקת באיתור וקידום אנשי סגל אקדמי ומנהלי, הנמנים עם קבוצות מגוונות בחברה הישראלית; הכשרה והעשרה בנושאי הרב-תרבותיות והגיוון לכלל הצוות. במסגרת זו נכללת גם תוכנית לחיזוק השכלת יסוד לעובדות ניקיון מהמגזר הערבי בקמפוס.

בראש 'תקווה ישראלית באקדמיה' באוניברסיטת בר-אילן עומדות פרופ' מיכל אלברשטיין, המכהנת כיו"ר ועדת ההיגוי, וד"ר ליאת פרידגוט נצר, הממונה המוסדית.

ליצירת קשר יש לפנות ל [email protected]