Skip to main content

פרויקט השו"ת

בתקליטור פרויקט השו"ת שבאוניברסיטת בר-אילן נכלל האוסף האלקטורני הגדול בעולם של טקסטים מוקלדים ומוגהים מארון הספרים היהודי והוא מן הפרויקטים הגדולים ביהדות שנעשו בכל הזמנים. הטקסטים הכלולים בו מכסים אלפי שנות יצירה, החל מהתנ"ך והתלמוד, דרך ספרות המדרש וההלכה, ספרות הגאונים, הרמב"ם, השולחן ערוך ומפרשיהם ועד לפוסקי זמננו.

פרויקט זה, שהינו אחד מאבני החן המבריקים בכתרה של אוניברסיטת בר-אילן, החל לפני כ-45 שנה. עתה, לאחר ארבעה עשורים ו-300 שנות אדם שהושקעו בפיתוח אלגוריתמים, הקלדה והגהה, הוא הפך לאוצר בלום נגיש ושווה לכל נפש, הנמצא על גבי תקליטור מיוחד.

כיום כלולים במאגר טקסטים בהיקף כולל של כ-220 מיליון מילים ולמעלה מ-100,000 תקדימי פסיקה של המשפט העברי, המשולבים עם תוכנת חיפוש מתקדמת ביותר.

פרויקט השו"ת