Skip to main content
23.03.2023 | א ניסן התשפג

כנס ספרת הסוכרת

הכנס השנתי של ספרת הסוכרת בחן את האתגרים במתן טיפול לסוכרת והשמנה והציג טיפולים חדשים

תמונה
ספרה

הכנס השנתי ע"ש רות זלצמן של ספרת הסוכרת, שנערך במאי 2023, היה כנס אינטרדיסציפלינרי שכוון לבחון את האתגרים השונים במתן טיפול לסוכרת והשמנה ולהציג טיפולים חדשים ופורצי דרך בנושא המחלה ותופעות הלוואי שלה. 

הכנס נערך במסגרת פעילותו של מיזם "ספֵרת הסוכרת בגליל על שם ראסל ברי", פרויקט מקיף בתחום בריאות האוכלוסייה, המתמקד בצמצום פערים בתחלואת הסוכרת ופועל באזור הגליל. הפרויקט, שצמח בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, שואף לצמצם את התחלואה בסוכרת והשמנה ולשפר את הטיפול דרך גישה רב-תחומית אינטגרטיבית. המיזם מתמקד בקשר שבין פריפריה לבין תחלואה ובוחן את מקום מגוריו של האדם על תוצאי הבריאות שלו בהתייחס לסוכרת והשמנה. שותפים למיזם  קופות חולים, רשויות מקומיות, צוותי רפואה ואנשי מחקר. 

חוקרים מכל הקשת האקדמית, הציגו בכנס תקצירים בנושאים הבאים:

נושאים קליניים של סוכרת ושל השמנה: מניעה, איזון וטיפול - הפחתת נטל השמנה וסוכרת דורש מחקר קליני והתערבותי. יתקבלו תקצירים המתארים מחקר קליני, שינוי התנהגות ואורח החיים, צמצום אי-שוויון בסוכרת והשמנה, יישום שיטות התערבות, כמו גם גישות חדשות לטיפול ולבקרה.

היבטים אתיים במחקרי עולם-אמיתי (real-world research): בעולם של היום, הכולל התערבויות מורכבות ומתודולוגיות מחקר מרובות, מהם השיקולים האתיים והתכנון הדרושים כדי להבטיח עבודה עם מטופלים ועם קהילות?

גישות חדשות בחינוך: האתגרים החברתיים בסוכרת והשמנה לצד פיתוח ויישום של טכנולוגיות ושמכשור רפואי חדשים, דורשים חינוך והכשרה מתמשכים לצורך שיפור עבודתם של ספקי שירותי בריאות.

ריפוי: מציאת תרופה לסוכרת באמצעות מחקר מדעי בסיסי, התבוננות בממשק חסינות, השמנת יתר, מטבוליזם, מיקרוביום, התחדשות רקמות, והקשר שלהם לסוכרת בהופעותיה השונות.

עוד על מיזם ספרת הסוכרת בגליל