Skip to main content
קטלוג תוכניות לימוד2

קטלוג תוכניות הלימוד

של אוניברסיטת בר-אילן

היכנסו ומצאו את תוכנית הלימוד שמתאימה לכם

יום בהיסטוריה

יום האמוג'י הבינלאומי

לכבוד יום האמוג'י הבינלאומי, פרופ' חיים נוי מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן, משרטט קווים לדמותם של היצורים הכי פופולרים של העידן הנוכחי

דולי הכבשה המשובטת

ב-5 ביולי 1996, נולדה הכבשה דולי - היונק הראשון ששובט. ד"ר ניצן גונן מהפקולטה למדעי החיים כותבת על הכבשה והמחקר שעשו היסטוריה

מחאת האוהלים

ב-14 ביולי 2011 נתקעו בשדרות רוטשילד בתל-אביב בזאת אחר זאת יתדות מחאת האוהלים. ד"ר הגר חג'ג'-ברגר מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן הייתה שם כחוקרת.

יום האוכלוסיה

ב-11 ביולי מצוין בעולם יום האוכלוסייה. פרופ' אליס ברזיס מהמחלקה לכלכלה מסבירה את הקשר השלילי בין גידול באוכלוסייה לבין גידול בצמיחה

יום הבסטיליה

יום הבסטיליה המצוין ב-14 ביולי, היה אירוע מכונן במהפכה הצרפתית. פרופ' סיליביה אדלר כותבת על משמעותו

נעמי שמר

נעמי שמר, שכינתה עצמה 'מזמוראית' נולדה וגם נפטרה בחודש יולי. ד"ר טלילה אלירם מהמחלקה למוזיקה כותבת על הקשר העמוק שהיה לה למקורות ישראל ולארץ.

דלת פתוחה - זמינים לכם