Skip to main content
13.11.2023 | כט חשון התשפד

הירשמו לפרויקט התנדבות בקהילה

סטודנטים לתואר ראשון שישתתפו בפרויקט יקבלו פטור מ-1 נק"ז תמורת 40 שעות התנדבות

תמונה
התנדבות

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך הרב בתרומת הקהילה, אוניברסיטת בר-אילן מזמינה סטודנטים לתואר ראשון להתנדב ולקבל פטור מנקודת זכות אקדמית. 

אוניברסיטת בר-אילן מעודדת מאז ומתמיד את הסטודנטים ואת הסטודנטיות בה להתנדב ולתרום לקהילה, וכעת, לאור המצב במדינה, יותר מתמיד. מדור אקדמיה וקהילה באוניברסיטת בבר-אילן, הודיע בתחילת חודש אוקטובר כי ניתן להירשם לפרויקט התנדבותי מתחילת שנת הלימודים ועד לסוף חודש דצמבר, ולקבל נקודת זיכוי אקדמית.

ההטבה תינתן למתנדבים באחת מהעמותות שנבחרו להשתתף בפרויקט. הפעילות תהיה בהיקף של 40 שעות, ויש לסיימה עד לסוף שנת הלימודים.

על מנת להצטרף לפרויקט, יש לבחור באחת מהעמותות שברשימה  – ליצור קשר עם רכז/ת העמותה, ובתיאום הדדי עמם, לסכם את פרטי ההתנדבות. לאחר מכן, יש להירשם לפרויקט בממשק הרלבנטי, האינ-בר. לאחר קבלת אישור ממרכזת הפרויקט באוניברסיטה, ניתן להתחיל את ההתנדבות.

הזיכוי לפטור בגין התנדבות יינתן רק פעם אחת במשך הלימודים לתואר ראשון, ובתנאי שהסטודנט או הסטודנטית המתנדבים לא קיבלו זיכוי בגין שירות מילואים. ההתנדבות אינה מקנה פטור כספי משכר לימוד.

עמותות וארגונים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, מוזמנים להגיש בקשה באמצעות הגשת מועמדות לקול קורא שמתפרסם פעם בשנה, במהלך חודש מאי.