Skip to main content
 

סקר שביעות רצון מהוראה, שנת תשפ"א

תוצאות הסקר לפי מחלקות

שיעור ההיענות לסקר בסמסטר א' עמד על 31%.

שיעור ההיענות לסקר בסמסטר ב' עמד על 25%.

הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר
המחלקה לתלמוד ותושב"ע ע"ש נפתל-יפה
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
המחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות
הבעה אקדמית ואולפן
לימודי תעודה בעריכה

סמסטר א'

סמסטר ב'

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן
המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס)
המחלקה למחשבת ישראל
המחלקה לאומנות יהודית
החוג הרב-תחומי במדעי היהדות

סמסטר א'

 

ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות
המחלקה ללימודי המזרח התיכון

הפקולטה למדעי הרוח

המחלקה להיסטוריה כללית
המחלקה לפילוסופיה
המחלקה לספרות משווה
המחלקה למדעי המידע
המחלקה לערבית
המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית
היחידה לאנגלית כשפה זרה
המחלקה לתרבות צרפת
המחלקה ללימודים קלאסיים
המחלקה למוזיקה
המחלקה לתרגום וחקר התרגום

סמסטר א'

סמסטר ב'

התוכנית ל-ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח

הפקולטה למדעי החברה

המחלקה לפסיכולוגיה
ביה"ס לחינוך ע"ש פנחס חורגין
תעודת הוראה
ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
המחלקה למדעי המדינה
החוג המשולב למדעי החברה
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המחלקה לקרימינולוגיה
המחלקה לכלכלה
ביה"ס למינהל עסקים
המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה
המחלקה לניהול
ביה"ס לתקשורת

סמסטר א'

סמסטר ב'

הפקולטה למדעים מדוייקים

המחלקה למתמטיקה
המחלקה למדעי המחשב
המחלקה לכימיה
המחלקה לפיזיקה

הפקולטה להנדסה

הפקולטה להנדסה

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן
ביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה

הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

היחידה ללימודים בין-תחומיים

התכנית ללימודי פרשנות ותרבות
התכנית ללימודי מגדר
המרכז לחקר המוח

סמסטר א'

סמסטר ב'

התכנית במדעי המוח לתואר ראשון
התכנית לניהול ויישוב סכסוכים
התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה

סמסטר א'

סמסטר ב'