Skip to main content
מלחמת חרבות ברזל

מלחמת חרבות ברזל

מאז ה-7 באוקטובר, והחמרת המצב הבטחוני במדינה נדחתה פתיחת שנת הלימודים לחודש דצמבר, ואולי אף למועד מאוחר יותר. באין שגרת לימודים, החליטה בר-אילן לרתום את משאביה למגוון של פעולות הקשורות בתמיכה נפשית, בהסברה בינלאומית, בגיוס תרומות והתנדבות, בהעשרה לקהל הרחב, ובשימוש בידע ובניסיון המחקרי לטובת החברה הישראלית. אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן, ולהשתתף בפעילויות. כולנו מקווים שנוכל לחזור במהרה לשגרת לימודים, מחקר ועשייה.