Skip to main content

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי, נעמה גת

תמונה
Naama Gat
נעמה גת

מערך השיווק והפיתוח העסקי כולל את כל היחידות העוסקות בשיווק בקמפוס  - יחידת הנכסים הדיגיטליים, פרסום ושיווק, דוברות, אירועים, קד"מ ומיתוג, אנאליזה, שירות וגיוס.

צוות המערך פועל במטרה לטפח את תדמיתה של בר-אילן כמוסד אקדמי מוביל במחקר ובהוראה; לחזק את האטרקטיביות שלה בקרב מועמדים, סטודנטים לכל התארים, מרצים, חוקרים ואנשי סגל; ולהביא לידיעת הציבור הרחב מחקרים, פרויקטים וחידושים הנעשים בקמפוס.

לפני תפקידה הנוכחי, כיהנה נעמה גת בתפקידי סמנכ"לית שיווק בחברות המובילות במשק, בין היתר בבנק מזרחי-טפחות', שם הובילה את המיזוג המותגי בין מזרחי לטפחות, את בניית האסטרטגיה השיווקית והמוצרית של הבנק המאוחד ואת השפה התקשורתית הייחודית ("להעביר את דביר"). מהלכים אלה הביאו להצלחה שיווקית ולצמיחתו המשמעותית של הבנק, הנמשכת זה יותר מעשור.

נעמה החלה את דרכה המקצועית בחברת שטראוס, שם מילאה כמה תפקידים בתחום השיווק - כמנהלת מותג, מנהלת שיווק וכיועצת, והיא אף הקימה בחברה יחידה עסקית.

לנעמה תואר שני בשיווק ופרסום מאוניברסיטת מרקט במילווקי ארה"ב, ותואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות אנגלית מאוניברסיטת חיפה.

נעמה חברה בנבחרת הדירקטורים של ישראל, ומכהנת בעשור האחרון בדירקטוריונים שונים.

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי, נעמה גת