Skip to main content

סמנכ"ל למנהל ולמשאבי אנוש, מאור פינקו

תמונה
Maor Pinko
מאור פינקו

אגף משאבי אנוש אחראי על טיפוח המשאב האנושי באוניברסיטה, הטיפול בפרט וברַווחתו, הפיתוח הארגוני והייעוץ למנהלים בהקשרים אלה.

בנוסף, האגף מנהל את תחום השכר והנוכחות, החתימה על הסכמים קיבוציים והטמעתם, התנדבות בקהילה, בריאות העובד ונושא הנהלים.

 

אנשי האגף פועלים כדי להביא לניהול מיטבי של המשאב האנושי בבר-אילן ואף שותפים בעבודת החשיבה האסטרטגית הקשורה בכך.

צוות האגף חותר ליצירת סביבת עבודה המדגישה אנשים, איכויות והישגים, למימוש היכולת האישית, המקצועית והארגונית ולהגברת שביעות רצונם של העובדים.

מאור פינקו עומד בראש האגף מאז 2017. בעבר שימש כמנהל משאבי אנוש מחוזי בשירותי בריאות כללית וכן כמנהל משאבי אנוש בבית חולים של הקופה.

את לימודי התואר ראשון במדעי ההתנהגות והתואר השני במינהל ציבורי עשה באוניברסיטת בר-אילן.   

סמנכ"ל למנהל ולמשאבי אנוש מאור פינקו