Skip to main content

ראש מִנהל הסטודנטים, אילנית בטיט

תמונה
אילנית בטיט
אילנית בטיט

מינהל הסטודנטים הוא מערך של יחידות מנהליות המספקות לסטודנטים את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך לימודיהם באוניברסיטה. המינהל כולל את המדור לקבלת תלמידים, מדור סטטוס, מדור מערכת שעות, מדור בחינות ומשרד הרשם. לשכת דקן הסטודנטים הכלולה אף היא באגף המינהל, מאגדת את היחידות הפועלות למען רווחת הסטודנטים בקמפוס. ניהולו של אגף זה כולל

קבלת החלטות וניהול משא ומתן, ניהול פרויקטים, ניהול כוח אדם, ניהול תקציבים וניהול חוזים, תוך ראייה מערכתית.

אילנית בטיט החלה את עבודתה באוניברסיטת בר-אילן מייד עם סיום התואר הראשון שלה כיועצת לענייני סטודנטים לתואר שני בבית הספר למנהל עסקים. לאחר מכן כיהנה כראש מנהל דקן הסטודנטים באוניברסיטה וניהלה את מדורי לשכת דקן הסטודנטים במטרה לפעול לרווחת הסטודנטים בקמפוס, ולתרום ליצירת תחושה של הרמוניה קהילתית בין הסטודנטים לבין הסגל האקדמי והעובדים המנהליים.

ב-2012 התמנתה לתפקידה הנוכחי כמנהלת אגף מינהל ודקן הסטודנטים. במסגרת זו היא אחראית על מדורי מנהל הסטודנטים ולשכת דקן הסטודנטים. לאילנית תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במנהל חינוכי, שניהם מאוניברסיטת בר-אילן.

מרכז שירות וגיוס

קבלת קהל:

תתקיים באמצעות הזום ביום א', ג', ה' בשעות 12:00-10:00.