Skip to main content

המזכירה האקדמית, ד"ר אורלי פרל

תמונה
ד"ר אורלי פרל
ד"ר אורלי פרל

המזכירות האקדמית עוסקת במגוון רחב של נושאים בתחום המנהלי-אקדמי. תפקידה לסייע לרקטור ביישום המדיניות האקדמית, החלטות הסנאט והוועדות האוניברסיטאיות.

תחומי העיסוק המרכזיים של המזכירות האקדמית כוללים אחריות על נהלי תוכניות הלימודים ועל אישורי המועצה להשכלה גבוהה, גיבוש תקנות נהלים וכללים אקדמיים, הגשות לוועדות אקדמיות מטעם הסנט ואישור פרסומים אקדמיים. 

המזכירות האקדמית מטפלת גם בניסוח התעודות האקדמיות ובמשמעת סטודנטים, וכן אחראית על הטיפול במדענים עולים בשיתוף פעולה עם משרד הקליטה; ריכוז משתלמים בתר-דוקטורים; מתן אישורים להכרה אקדמית במוסדות מחו"ל ואימות נתונים של בוגרי האוניברסיטה מול מוסדות בחו"ל; תרגום אישורים באנגלית לסטודנטים; והכנת לוח הזמנים של השנה האקדמית.

המזכירות האקדמית כוללת גם את מדור מלגות המעניק מלגות על בסיס כלכלי לסטודנטים הלומדים לכל התארים, ואחראית על מלגות ייעודיות שתחת סמכות הרקטור.

למזכירה האקדמית, ד"ר אורלי פרל, תואר שלישי מ-London South Bank University, ותואר ראשון במדעי החיים מאוניברסיטת תל אביב. ד"ר פרל השלימה עבודת פוסט דוקטורט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ועבדה כעמיתת מחקר במחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן. ב-2006 הצטרפה לאוניברסיטת בר-אילן כמנהלת מעבדת מחקר בפקולטה למדעי החיים. לאחר מכן כיהנה כראש מדור מלגות מתוך חזון אישי לאפשר לימודים אקדמיים לצעירים המגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך, חיילים בודדים, בוגרי פנימיות ודור ראשון לאקדמיה. ב-2023 התמנתה לתפקידה הנוכחי כמזכירה האקדמית.

ד"ר אורלי פרל חברה במגוון ועדות אוניברסיטאיות ולוקחת חלק פעיל בתוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה". בוגרת קורס דירקטוריות ומכהנת כחברה בדירקטוריון.

המזכירה האקדמית, ד"ר אורלי פרל