Skip to main content

דקנית הפקולטה למדעי הרוח, פרופ' דניאלה דוויק

תמונה
Prof. Daniela Dueck
פרופ' דניאלה דוויק

הפקולטה למדעי הרוח כוללת 11 מחלקות המציעות תוכניות לימודים עשירות בדיסציפלינות מרכזיות בתחום מדעי הרוח ובהן: היסטוריה, פילוסופיה, ספרות השוואתית, ספרות אנגלית ובלשנות, מוזיקה, קלאסיקה, לימודי אסיה, ערבית, לימודי תרגום, לימודי צרפת ומדעי המידע.

פרופ' דניאלה דוויק, דקנית הפקולטה למדעי הרוח, שואפת למצב את הפקולטה כמרכז מוביל למחקר, לשימור ידע וליצירתיות תרבותית.

פרופ' דוויק רואה בפקולטה למדעי הרוח חלק חשוב בכל אוניברסיטה, וגורם מוביל הן בעולם האקדמי והן בחברה הישראלית.

פרופ' דוויק מתמחה בהיסטוריה ובתרבות של העת העתיקה הקלאסית. את עבודת התואר השני שלה כתבה באוניברסיטה העברית בנושא "הודו בעיני היוונים עד אלכסנדר מוקדון".

עבודת הדוקטורט שלה עסקה בנושא "הגיאוגרפיה של סטראבון כיצירה אוגוסטינית". מחקריה האקדמיים מתמקדים בגיאוגרפיה עתיקה, בהעברה טקסטואלית ובהיבטים שונים של טקסטואליות ושל תרבות בעולם העתיק.

דקנית הפקולטה למדעי הרוח פרופ' דניאלה דוויק