Skip to main content
 

דקנית הפקולטה למדעי הרוח, פרופ' דניאלה דוויק

תמונה
פרופ' דניאלה דוויק
פרופ' דניאלה דוויק

עולמה של הרוח האנושית הוא עולם רחב ודינמי שאופקיו משתנים באופן מתמיד כי אין לו גבולות. הרוח האנושית משמעה הדמיון, החשיבה, העיון, הניתוח, ההמצאה, היצירה ועוד הרבה יותר מאלה. ובכל אלה עוסקים המקצועות האקדמיים המרכיבים את מדעי הרוח. הפקולטה למדעי הרוח פתוחה בפני כל שוחרי הידע ומקדמת בברכה את מי שרוצה להתמחות במקצועות שאנחנו מומחים בהם. 

פרופ' דניאלה דוויק השלימה את שלושת תאריה האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים. היא סיימה בהצטיינות את לימודי התואר הראשון בחוגים להיסטוריה ולתולדות האמנות. את התואר השני למדה בחוג להיסטוריה וכתבה תיזה שכותרתה "הודו בעיני היוונים עד אלכסנדר הגדול". את עבודת הדוקטורט כתבה בנושא "הגיאוגרפיה של סטרבו כיצירה אוגוסטאית" ובה ביקשה לבדוק את היחס בין תיאור גיאוגרפי לבין מצב גיאופוליטי בתקופת שיא של האימפריה הרומית. עם סיום התואר השני החלה ללמד באוניברסיטת בר אילן כמתרגלת במחלקה להיסטוריה כללית. מאוחר יותר עברה ללמד גם במחלקה ללימודים קלאסיים וכיום היא נמנית על הסגל האקדמי הבכיר בשתי המחלקות. 

תחום ההתמחות המחקרי של פרופ' דוויק הוא גיאוגרפיה יוונית ורומית, בעיקר בהיבט התיאורי שלה. בלב העניין המחקרי הזה נמצאים טקסטים שהם מכלול כמעט אנציקלופדי על מקומות ועל אנשים. התיאורים של מחוזות שונים בגיאוגרפיה התיאורית העתיקה משלבים פרטים רבים מתחומי הזואולוגיה, הבוטניקה, הגיאולוגיה, המיתולוגיה והאתנוגרפיה. פרופ' דוויק עוסקת גם במסורת הגיאוגרפית כפי שהשתמרה גם בחלקים יש יצירות אבודות בצורה של פרגמנטים. לאחרונה פרסמה פרופ' דוויק מחקר מקיף שעסק בשאלה של תפוצת ידע גיאוגרפי מחוץ לטקסטים, כלומר בזמינות של מידע גיאוגרפי שלא דרך קריאה אלא בעיקר באמצעים ויזואליים (ציור, פיסול, כרטוגרפיה) ואורליים (מחזות ונאומים). 

כדיקנית של הפקולטה למדעי הרוח פרופ' דניאלה דוויק שואפת למצב את הפקולטה כמרכז של ידע ותרבות וכזירה של רעיונות ומיומנויות עיוניות. לפי חזון זה, הפקולטה פונה הן לקהל הסטודנטים הלומדים בקמפוס במקצועות שונים והן לציבור הרחב. במחלקות הפקולטה למדעי הרוח נמצאים חוקרים בעלי שם עולמי ומורים מצוינים. כל שנותר הוא להגיע וללמוד מן הטובים ביותר. 

הפקולטה למדעי הרוח