Skip to main content

דקנית הפקולטה למשפטים, פרופ' מיכל אלברשטין

תמונה
Prof. Michal Alberstein
פרופ' מיכל אלברשטין

פרופ' מיכל אלברשטין היא דקנית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ואחראית אקדמית על הקליניקה לישוב סכסוכים שיפוטי בפקולטה למשפטים. פרופ' אלברשטין מקדמת פלטפורמה מבוססת AI לקידום ישוב סכסוכים הנתמכת במענק ERC מטעם האיחוד האירופי.

תחומי המחקר שלה הם ישוב סכסוכים, גישור, שפיטה בעידן של פשרות, תנועות אלטרנטיביות למשפט, תורת משפט ופורמליזם, תיאוריה של המשפט, טראומה וזכרון, זהות וישוב סכסוכים. היא כתבה עשרות מאמרים בנושאים אלו וכן לימדה אותם באוניברסיטאות מובילות בעולם והנחתה מחקרים בנושאים אלה.

ספרה "תורת הגישור" בהוצאת מאגנס ואוניברסיטת חיפה עוסק בשורשים האינטלקטואלים של העיסוק בישוב סכסוכים בתחום המשפט. ספרה Pragmatism and Law: From Philosophy to Dispute Resolution עוסק בשורשים האינטלקטואליים של תנועת ה-ADR בארצות הברית. ספרה "צדק אלטרנטיבי" בהוצאת מודן עוסק בעקרונות מארגנים משותפים לתנועות אלטרנטיביות שונות למשפט. ספרה החדש בעריכה "בסימן טראומה" עוסק בטראומה קולקטיבית וזיכרון ובחברה הישראלית.

דקנית הפקולטה למשפטים, פרופ' מיכל אלברשטיין