Skip to main content

דקנית הפקולטה לחינוך, פרופ' זהבית גרוס

תמונה
Prof. Zehavit Gross
פרופ' זהבית גרוס

הפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן היא המובילה בישראל ומדורגת בין 150-200 המחלקות הטובות בעולם לפי מדד שנחאי. במגוון התכניות לומדים כ – 2000 סטודנטים לתואר ראשון, לתארים מתקדמים (שני ושלישי), ובחוג להכשרת מורים. בנוסף, מדי שנה משתתפים בתכניות הסטאז' ובפיתוח מקצועי עוד כ- 2,000 עובדי חינוך, ביניהם: מורים, יועצים, מנהלים, מפקחים ומנהלי מחלקות חינוך ואנשי המגזר השלישי.

שלושה עקרונות מנחים את הנעשה בפקולטה לחינוך: הצטיינות במחקר ובהוראה, פיתוח מקצועי ומבוסס ראיות של כוח אדם בתחומי החינוך השונים, תרומה לקהילה ולעיצוב מדיניות החינוך.

פרופ' זהבית גרוס משמשת גם מרצה וכראש ההתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמאליות בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. תחומי מחקרה הם תהליכי סוציאליזציה של מתבגרים. פרופ' גרוס שותפה בכירה בארבעה מחקרים בינלאומיים במקומות שונים בעולם.

קורות חיים פרופ' זהבית גרוס

דקנית הפקולטה לחינוך זהבית גרוס