Skip to main content

דיקנית הפקולטה למדעים מדויקים, פרופ' בלהה פישר

תמונה
בילהה פישר
בילהה פישר

פרופ' בלהה פישר הצטרפה למחלקה לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים כחברת סגל, לאחר שהשלימה בבר-אילן את כל המסלול האקדמי למן התואר הראשון ועד לתואר השלישי בכימיה, ולאחר פוסט-דוקטורט במכוני הבריאות האמריקאים. 

בבר-אילן היא הקימה מעבדה לכימיה תרופתית והכשירה דורות של תלמידים בתחום תכנון תרופות ושיטות דיאגנוסטיות (הנחתה קרוב ל-100 מסטרנטים, דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים). 

פרופ' פישר מאמינה שהטבע הוא חסכוני, יעיל ואלגנטי. הטבע משתמש במספר מוגבל של מולקולות קטנות לביצוע מגוון רחב של תפקודי חיים. לכן במחקריה היא מתמקדת בנוקליאוטידים טבעיים ואוליגו-נוקליאוטידים (גדילי דנ"א קצרים) כפיגומים לסינתזה של חומרים חדשניים לשם יישומם בתחום פיתוח התרופות ושיטות דיאגנוסטיות. כך למשל, הוכיחה את יעילותן של תרופות פוטנציאליות שפיתחה לטיפול בסוכרת מסוג 2, גלאוקומה, מחלת אלצהיימר, מחלות מעיים דלקתיות ומחלות מפרקים. בנוסף השתמשה באוליגו-נוקליאוטידים ודמויי אוליגו-נוקליאוטידים לשם זיהוי ביומרקרים של סרטן השד לקראת רפואה מותאמת אישית. מחקריה של פרופ' פישר פורסמו ביותר מ-120 מאמרים והיא רשמה כעשרה פטנטים. 

בנוסף למחקריה ועיסוקה בהוראה להכשרת הדורות הבאים של כימאים, פרופ' פישר מעורבת בפעילות וניהול אקדמיים כחברה בוועד הפועל של החברה הישראלית לכימיה, מנהלת המחלקה לכימיה, ראש היחידה לתואר שני כסגנית דיקן בית הספר ללימודים מתקדמים, וכדיקנית הפקולטה למדעים מדויקים. פרופ' פישר כיהנה גם כיועצת הרקטור לקידום נשים באקדמיה, חברת ועדת המינויים העליונה, חברת סנאט ושופטת במגוון ועדות פרסים כמו מלגות פולברייט, פרס בלווטניק ופרסי ישראל בכימיה ופיזיקה. 

לצד פעילותה המחקרית והניהולית, פרופ' פישר הציגה תערוכת איורים מבוססת על השנסונים של ברסנס ופרסמה ספר מאויר על פרחי הבר ישראל. 

 

 

 

דיקנית הפקולטה למדעים מדויקים פרופ' בלהה פישר