Skip to main content

דיקן הפקולטה להנדסה, פרופ' זאב זלבסקי

תמונה
Zeev Zalevsky
Zeev Zalevsky

הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין נמצאת בחזית המדע, במחקר וביישום טכנולוגיות עילית. תחומי הלימוד והמחקר בפקולטה מתמקדים בתחומי הנדסת חשמל והנדסת מחשבים. 

פרופ' זאב זלבסקי החל את דרכו בפקולטה כמרצה וכחוקר ב-2003, לאחר תקופה של עבודה בחברות הזנק. הוא סיים לימודי דוקטורט בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב ב-1996.

תחום המחקר של פרופ' זלבסקי הוא אלקטרו-אופטיקה, עם התמחות בדימות וסופר רזולוציה, חישה ביו-רפואית וננו-פוטוניקה. פרופ' זלבסקי פרסם יותר מ-1,000 מאמרים, פרקי ספרים וספרים בתחום התמחותו, ורשם על שמו כ-100 פטנטים. הוא עמית באגודות המקצועיות המובילות בתחומו, וקיבל על עבודתו מספר רב של פרסים בארץ ובעולם. כמה מן הטכנולוגיות שפותחו במעבדתו של פרופ' זלבסקי מוסחרו דרך ביראד, חברת המסחור של בר-אילן, והפכו לחברות הזנק ישראליות מובילות. 

 מוקד פעילותו של פרופ' זלבסקי כדיקן הפקולטה להנדסה הוא קידום תוכניות לימוד חדשות ואישורן, בתחומי הנדסת תעשייה ומערכות מידע, הנדסת מדעי הנתונים, הנדסת חומרים, הנדסת תוכנה, מגמת נוירו-הנדסה, מגמת הנדסה קוונטית ועוד.  הוא פועל לקליטת סטודנטים חדשים לתוכניות אלה, הרחבת התשתיות הפיזיות של הפקולטה כדי לאפשר גידול הן במספר החוקרים והן במספר הסטודנטים (לכל התארים) והגדלת תפוקות המחקר של החוקרים תוך ייצור קשרים פוריים וענֵפים מול תעשיות ההיי-טק בארץ ובעולם. 

דיקן הפקולטה להנדסה פרופ' זאב זלבסקי