Skip to main content

מלגת מנהיגי שוליך

מלגת מנהיגי שוליך היא תכנית המלגות הגבוהה והיוקרתית בישראל

תמונה

המלגה הוקמה על ידי סימור שוליך, איש עסקים ופילנתרופ יהודי-קנדי. מטרת המלגה לעודד צעירות וצעירים בישראל לבחור בלימודים אקדמיים בתחומי המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה.

אם את או אתה רואים עצמכם כחלק ממנהיגות ומנהיגי העתיד של מדינת ישראל והקהילה בה אתם חיים. אם מלבד הרצון ללמוד ולצמוח ברמה האישית אתם מחפשים איך לתת חזרה ולפעול לשיפור וקידום החברה הישראלית. אם אתם רואים עצמכם כיזמים שבונים ומקימים חברות, המקום שלכם אצלנו.

בנוסף לקבלת המלגה, אנו מאפשרים לכם להשתתף בתכניות העשרה במהלך השנה האקדמית, וכמובן שתצטרפו לקהילת מנהיגות ומנהיגי שוליך. רק קומץ מכלל המועמדות והמועמדים נבחרים להיות מנהיגי שוליך.

סכום המלגה עומד על 40,000 ש”ח לשנת לימודים.  160,000 ש”ח לתואר של ארבע שנים, או 120,000 ש”ח לתואר של שלוש שנים. אורך התואר מוגדר על ידי מוסד הלימודים.

מצ"ב: