Skip to main content

סמנכ"ל לתכנון ולתפעול, עופר שרגאי

תמונה
עופר שרגאי
עופר שרגאי

אגף התפעול מוביל מיזמי בינוי ותשתיות חוצי ארגון, כגון פרויקט מעונות הסטודנטים, עבודות הקו הסגול של הרכבת הקלה בשטח הקמפוס, הקמת בניין מדעי המחשב, התייעלות אנרגטית ומימוש התוכנית האסטרטגית לשדרוג תשתיות הקמפוס. 

באגף מועסקים 150 עובדים ומגוון רחב של יועצים ונותני שירות. 

אגף התפעול אחראי על תשתיות פיזיות, נגישות וסביבת עבודה, בינוי, זכייני סלולר ונכסים, על תחומי אחזקה ואלקטרו-מכניקה, גינון ופיתוח, בטיחות וביטחון, לוגיסטיקה ותחבורה, רכש והתקשרויות וכן על מוקד שירות האחזקה הפועל תחת מדדי ביצוע. בנוסף, האגף מקדם שיתופי פעולה לשיפוצים ובינוי עם הפקולטות במודל מימון תואם.

לפני שהתמנה לסמנכ"ל תפעול באוניברסיטה, כיהן עופר שרגאי כסמנכ"ל תפעול בחברת טלדור (חברת IT), והקים בה מערך תפעול ורכש מרכזי ומרכזי שירות. לטלדור הגיע מחברת G4S, שם היה מנהל אגף הלוגיסטיקה והרכש ובמסגרת זו הקים את המרכז הלוגיסטי של החברה ופיתח את תחום הרכש והנציגויות.

ב-2013, במקביל לתפקידו כסמנכ"ל לוגיסטיקה בבר-אילן, מילא עופר את תפקיד ממלא מקום המנכ"ל. ב-2016 אוחד אגף הלוגיסטיקה והרכש עם אגף הבינוי, התחזוקה והפיתוח, והוקם אגף התפעול, שייעודו יצירת נקודת ממשק אחת לכל מרכיבי השירות בתחומי התפעול והלוגיסטיקה לכ-20,000 באי הקמפוס - סטודנטים, חוקרים, סגל אקדמי וסגל מנהלי, תוך ניצול מיטבי ויעיל של משאבי הארגון.

עופר שרגאי למד לתואר שני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

 

סמנכ"ל תפעול עופר שרגאי