Skip to main content

סמנכ"ל תקשוב ומידע, עשהאל מובשוביץ

תמונה
עשהאל מובשוביץ
עשהאל מובשוביץ

אגף התקשוב אמון על תשתיות המחשוב ומערכות המידע של האוניברסיטה בהיבטים של פיתוח, תחזוקה, ליווי והטמעה.   

בתחומי התשתיות, אחראי אגף התקשוב על תשתיות התקשורת של הקמפוס, כולל תשתית אינטרנט אלחוטי, אולם המחשב, שירות אחסון וגיבוי, מערכות טלפוניית IP, מערכותDR  (התאוששות מאסון), אבטחת מידע ועוד. 

בתחום מערכות המידע, אגף התקשוב אחראי על מערכות הליבה של הארגון: מערכת ERP (כ"א, רכש, כספים, לוגיסטיקה ומחקר) ומערכת מנהל הסטודנטים שמטפלת בכל שלב של "חיי" הסטודנט והסטודנטית בקמפוס – מרגע הבקשה להירשם לאוניברסיטה עד סיום התואר וגם לאחריו, אתרי האינטרנט מערכת הדוא"ל ועוד.  

לעשהאל מובשוביץ תואר שני בלימודי משפט מאוניברסיטת בר-אילן ותואר ראשון בפיזיקה עם התמחות באלקטרואופטיקה מהמרכז האקדמי לב.  

כאל"מ בחייל האוויר היה עשהאל שותף בהקמת יחידת אופק, יחידת המחשב של חייל האוויר וגם שימש כמפקדה הראשון של היחידה. 

 

 

 

 

עשהאל מובשוביץ, סמנכ"ל תקשוב