Skip to main content

דקנית הפקולטה לרפואה, פרופ' אורלי אבני

תמונה
פרופ' אורלי אבני
פרופ' אורלי אבני

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן ע"ש עזריאלי, פועלת בקמפוס בצפת ונחשבת לאחת הפקולטות המובילות במחקר ובהוראת הרפואה בישראל.

הפקולטה פועלת לקידום ולפיתוח שירותי הבריאות הניתנים לתושבי הגליל, בדגש על תרומה לבריאות האדם, לרב-תרבותיות ולשילוב אוכלוסיות מגוונות, לצד פיתוח מנהיגות ופעילות בינלאומית, מדעית ורפואית.

בין המרכזים הרפואיים המסונפים לפקולטה: זיו בצפת, הגליל (נהריה) הצפון ע"ש פדה (פוריה), ובתי החולים הצרפתי, האנגלי והאיטלקי בנצרת.

פרופ' אורלי אבני היא פרופסור חבר לאימונולוגיה, החוקרת תהליכים הקשורים לפעילות מערכת החיסון בבריאות ובחולי. היא סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית ופוסט דוקטורט בהרווארד.

חזונה המקצועי לפיתוח הפקולטה, מתמקד בגיוס סגל מחקרי מצטיין לחיזוק יחידות מחקר קיימות בנושאי ביו-רפואה וביו-אינפורמטיק ובעידוד שיתופי פעולה מחקריים בין-תחומיים. 

דקנית הפקולטה לרפואה פרופ' אורלי אבני