Skip to main content

דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים, פרופ' רונית שריד

תמונה
פרופ' רונית שריד
פרופ' רונית שריד

בית הספר ללימודים מתקדמים מופקד על הסטודנטים והלימודים לתואר שני ושלישי באוניברסיטה. פעילות בית הספר מתמקדת בקבלת המועמדים ובמעקב ובקרה אחר התקדמות התלמידים לתארים מתקדמים עד להשלמת לימודיהם ועבודתם המחקרית. בית הספר דואג לפיתוח תכניות לימודים חדשות ולמסגרות תמיכה והעשרה לתלמידי התארים המתקדמים.

 

פרופ' רונית שריד היא פרופסור מן המניין בפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן. לפני מינויה לדקנית בית הספר ללימודים מתקדמים, היא שימשה כסגנית הדקן בו.

פרופ' שריד היא חוקרת נגיפים (וירולוגית), שלאורך דרכה המדעית התמקדה במחקר מולקולרי של נגיפים. עבודתה המדעית באוניברסיטת בר-אילן מתמקדת בנגיפי הרפס אנושיים שאליהם התוודעה במסגרת השתלמות בתר-דוקטור באוניברסיטת תל-אביב ולאחר מכן בהשתלמות בתר-דוקטור נוספת באוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק. מושא המחקר המרכזי, אך לא הבלעדי, במעבדתה של פרופ' שריד הוא נגיף סרקומת קאפושי (KSHV), המוגדר כמחולל סרטן באדם. בנוסף, פיתחה פרופ' שריד טכנולוגיה המבוססת על חלקיקים ננו-מטריים לטיפול ומניעת הדבקה בנגיפים שונים. היא זכתה במספר פרסי הצטיינות, פרסמה כ- 80 מאמרים בכתבי עת שפיטים ופרקים בספרים, והיא מוכרת כחוקרת מובילה בתחום הנגיפים.

פרופ' שריד כיהנה כחברה במגוון ועדות אוניברסיטאיות, בין-אוניברסיטאיות ולאומיות,  וכן כמזכירת האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה. בין היתר היא חברת הסנט בבר-אילן, כיהנה כחברת הוועדה המרכזת של הסנט, הייתה יו"ר ועדת הקבלה לסטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה למדעי החיים, הקימה את תכנית המצוינות לתואר שני בפקולטה ועמדה בראשה.

פרופ' שריד כיהנה כיועצת הרקטור לקידום נשים באוניברסיטת בר-אילן וכחברת המועצה לקידום נשים במשרד המדע והיא ממשיכה לפעול לקידום הוגנות מגדרית.

דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים פרופ' רונית שריד