Skip to main content

משנה לנשיא, פרופ' משה לוינשטיין

תמונה
פרופ' משה לוינשטיין
פרופ' משה לוינשטיין

לשכת המשנה לנשיא אחראית על מספר גופים הפועלים באוניברסיטה: בית הספר הבינלאומי, המרכז האוניברסיטאי לנוער, פרויקט השו"ת, מרכז לוקשטיין לחינוך יהודי בתפוצות, וארכיטקטורת בינה עסקית (BI). 

פרופ' משה לוינשטיין כיהן בעבר כדקן הפקולטה למדעים מדויקים וכראש המחלקה למדעי המחשב.

מחקרו עוסק באלגוריתמים ובמבני נתונים ובפרט בתחומים של התאמת מחרוזות, אלגוריתמים קירוביים, גרפים, דחיסה, אלגוריתמי זרימה (streaming), מבני נתונים, וחסמים תחתונים מותנים.

תחנות חייו האקדמיים כללו השתלמות בתר-דוקטורט במרכז המחקר TJ Watson של IBM בניו-יורק למשך שנתיים, בתמיכת המלגה היוקרתית Herman Goldstine Fellowship, ומשרת פרופסור אורח באוניברסיטת ניו-יורק (NYU) למשך שנה. כמו כן, במסגרת שנת שבתון, הוא שימש כחוקר אורח באוניברסיטת ווטרלו (Waterloo) בקנדה.

פרופסור לוינשטיין השלים את תאריו בהצטיינות יתירה במדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן. כתב יותר משבעים מאמרים, ערך ירחון מקצועי וספרים שונים עמד בראש ועדות אקדמיות מקצועיות, והיה חבר ברבות אחרות. הוא זכה בפרס גוגל למחקר, בפרס IBM לחוקרים ובמענק עמית ע"ש גמברינוס.

בית הספר הבינלאומי

בית הספר הבינלאומי הוא מרכז שואב ותומך לסטודנטים ממגוון מדינות ברחבי העולם. בית הספר מזמין שיתופי פעולה בין הסטודנטים הישראלים לסטודנטים מחו"ל תוך עידוד למידה הדדית ורב-תרבותיות. בית הספר מפתח מגוון תוכניות לתארים אקדמיים ומסייע בגיוס דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים ובקליטתם. כמו כן בית הספר מקדם חילופי סטודנטים ותוכניות לימודים קצרות מועד המיועדות לסטודנטים מחו"ל.

המרכז האוניברסיטאי לנוער

המרכז מבקש להנגיש את ההשכלה הגבוהה עבור בני נוער , לטפח מצוינות ולצמצם פערים חינוכיים בחברה הישראלית. המרכז מקיים תוכניות מצוינות והעשרה אקדמיות לבני נוער וחושף אותם לחזית המחקר המדעי.

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת ידוע כמאגר המידע הממוחשב הגדול ביותר בעולם של כתבים יהודיים תורניים. המאגר מכיל למעלה משלושת אלפים שנה של יצירה יהודית, פסיקה והגות יהודית. מטרת הפרויקט היא שימור התרבות היהודית והפיכתה לנגישה לכלל הציבור.

מרכז לוקשטיין לחינוך יהודי בתפוצות

המרכז מקנה כלים להענקת חינוך יהודי איכותי עבור אלפי מחנכים ומורים במאות בתי ספר יהודיים ברחבי העולם. המרכז מציע תוכניות לימודיות מקוונות להוראת היהדות ולחיזוק הזיקה לעולם היהודי.

לשכת המשנה לנשיא, פרופ' משה לוינשטיין