Skip to main content

דיקן הפקולטה למדעי היהדות, פרופ' ירון הראל

תמונה
פרופ' ירון הראל
פרופ' ירון הראל

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן, היא הגדולה מסוגה בעולם האקדמי. הפקולטה מוציאה לאור עשרה כתבי עת ובהם כתב עת אלקטרוני. בפקולטה כ-300 אנשים סגל, כ-2000 סטודנטים, ובנוסף אליהם לומדים בה אלפי סטודנטים נוספים קורסים ביהדות.

ירון הראל, הוא פרופסור מן המניין במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן. הוא פרסם ספרים ועשרות מאמרים בכתבי עת מובילים בישראל ובעולם, המתמקדים בחיי החברה, התרבות והרוח של הקהילות היהודיות בסוריה, עיראק, כורדיסטן, תימן, בוכרה, יוון, לבנון, ארץ ישראל, ומצרים  בעת החדשה. 

פרופ' הראל הוא בוגר המסלול הישיר לדוקטורט במחלקות לתולדות ישראל וליהדות המזרח בבר-אילן. בשנים 2012–2015 שימש כראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ובמקביל כיהן כיו"ר הוועדה האקדמית של מרכז דהאן. החל משנת 2014 הוא מופקד הקתדרה לחקר תולדות הרבנות בדורות האחרונים. נוסף לעבודתו באוניברסיטת בר-אילן, לימד פרופ' הראל במכללת עמק הירדן, במכללת צפת, בטורו קולג', במכון שכטר, ב-Yeshiva University וב-Nanjing University, ושהה כחוקר אורח באוניברסיטת ניו יורק (NYU). 

פרופ' הראל זכה במלגות ובפרסים רבים, ביניהם מלגת וולפסון לפוסט-דוקטורט במדעי הרוח, מטעם האקדמיה הישראלית למדעים; פרס עמינוח על הספר "ספרי אר"ץ"; פרס מטעם המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית; פרס בן צבי על הספר 'ב"ספינות של אש״ למערב - תמורות ביהדות סוריה בתקופת הרפורמות העות'מאניות 1880-1840'; פרס פרנקפורטר מטעם אוניברסיטת בר-אילן על החיבור "הרב יצחק אבולעפיה: מוביל המהפכה החינוכית בדמשק 1895-1864"; פרס שז"ר על הספר "בין תככים למהפכה - מינוי רבנים ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד, דמשק וחלב 1744–1914"; פרס נשיא המדינה לשנת 2010; ופרס ראש הממשלה לשנת תש"פ. 

פרופ' הראל זכה במענקי מחקר רבים, ביניהם הקרן הישראלית למדע (ISF), קרן המחקר של הוועדה האקדמית-המדעית של המרכז העולמי למורשת ארם צובא, יד טבנקין, הוועדה לקידום המחקר של אוניברסיטת בר-אילן, הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, קרן איהל, מרכז ריבלין לחקר ארץ ישראל ויישובה, קרן אמדו באוניברסיטת UCLA, המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות של האוניברסיטה העברית. 

פרופ' הראל ממלא תפקידים נוספים בשדה האקדמי כחבר מערכת בכתבי עת שונים ובהוצאות ספרים אקדמיות, ביניהן, מרכז שז"ר, מכון בן צבי, ומוסד ביאליק. פרופ' הראל הוא חבר מועצת האיגוד העולמי למדעי היהדות והחברה ההיסטורית הישראלית, וחבר בוועדות אקדמיות שונות העוסקות במזרח התיכון וביהודי ארצות האסלאם.  

בפעילותו הציבורית שימש פרופ' הראל כחבר ועדת ההקצבות של משרד הדתות למכונים תורניים, כיו"ר ועדת המקצוע להוראת היסטוריה ממ"ד במשרד החינוך, וכסגן יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית. 

דיקן הפקולטה למדעי היהדות פרופ' ירון הראל