Skip to main content

דקן הפקולטה למדעי היהדות, פרופ' שמואל רפאל

תמונה
פרופ' שמואל רפאל
פרופ' שמואל רפאל

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן, היא הגדולה מסוגה בעולם האקדמי. הפקולטה מוציאה לאור עשרה כתבי עת ובהם כתב עת אלקטרוני. 

שמואל רפאל (ויוונטה) הוא פרופסור מן המניין בתחום הספרות הספרדית-יהודית (לאדינו) ותרבותה, מחזאי, משורר ומתרגם; עוסק בחקר הלאדינו; חוקר ומתעד בתחום השואה של היהודים-הספרדים דוברי הלאדינו; מלמד במחלקה לספרות עם ישראל ומוביל את פיתוח תחום לימודי הלאדינו במכון ע"ש סלטי לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן.

כדקן, שואף פרופסור רפאל "להפוך את הפקולטה למדעי היהדות לקהילייה מגובשת, תומכת ונלהבת של חוקרות וחוקרים, בכל מנעד הדרגות האקדמיות. "אני פועל להשגת ייצוג הולם ומכובד של חברי הסגל בכל הפורומים המובילים וזאת במטרה להציג את הרב-ממדיות של תחום מדעי היהדות, ולהביא להכרה בה כחממה להצמחתם של רעיונות חדשים בכל תחומי הדעת שלה. חשוב לי לרתום את הפקולטה למדעי היהדות לגופים אקדמיים ולפורומים בישראל ובחו"ל ולייצר חממות של ידע ומחקר בין הפקולטה למדעי היהדות לפקולטות אחרות באוניברסיטה".

פרופסור רפאל גם חותר להרחבת תחומי העיון של ספרות הלאדינו ולשילובה של ספרות זו במערך הספרות העברית והיהודית, ולשם כך הוא פיתח כמה תחומי מחקר מרכזיים. הוא פרסם שני ספרים שהוקדשו לחקר ז'אנרים מרכזיים בספרות הלאדינו - הרומנסה והקופלאס, המצטרפים לפרסומיו הרבים. בשנים האחרונות עסק גם בפרסום ובהפצה של ספרי לאדינו לציבור הישראלי ובכתיבה לתיאטרון. בנוסף הוא עוסק בפיתוח מתודי של כלים להוראת השואה בהקשרה היהודי-הספרדי, ועומד מאחורי מיזם ראשון מסוגו של הדרכה סינכרונית לקבוצות של לומדים היוצאות מטעם "מכון סלטי לחקר הלאדינו" למסע בקהילות יהודי יוון ובפולין בעקבות דוברי הלאדינו בשואה.

פרופסור רפאל נמנה עם מקימי האקדמיה הישראלית הלאומית לספרדית-יהודית (לאדינו), משמש כמזכיר המדעי שלה ומכהן כיועץ לאקדמיה המלכותית ללשון הספרדית במדריד RAE. בנוסף, הוא חבר הוועד המנהל של הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, יועץ לגופים ולארגוני תרבות ותוכן בישראל ומחוצה לה בתחום הלאדינו והעולם היהודי-הספרדי.

בעבר שימש פרופסור רפאל בין היתר כיועץ לצוות ההקמה של המוזיאון היהודי בסלוניקי וכיועץ מדעי ל"יד ושם" בהעמדת התערוכה הנודדת "סלוניקי פרח הבלקן". הוא מכהן כנציג אוניברסיטת בר-אילן ברשות הלאומית לתרבות הלאדינו וכחבר הוועד המנהל ברשות זו; יוזם, מייסד ועורך של כתב העת "לאדינאר - מחקרים בספרות, במוזיקה ובהיסטוריה של היהודים-הספרדים דוברי הלאדינו"; וכן הוא חבר במועצת המערכת של כמה כתבי עת מובילים (בארץ ובעולם) בתחום חקר הלאדינו, הספרות העברית, הספרות הספרדית וחקר הפולקלור.

פרופסור רפאל הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב בספרות עברית ובפילוסופיה כללית, מוסמך אוניברסיטת בר-אילן ובעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת בר-אילן. משנת1985 הוא מלמד במחלקה לספרות עם ישראל שבאוניברסיטת בר-אילן. בהמשך שימש כראש החוג המשולב במדעי היהדות (1999-2003) וכראש המחלקה לספרות עם ישראל (2005-2002) בבר-אילן.

דקן הפקולטה למדעי היהדות ,פרופ' שמואל רפאל