Skip to main content

דיקן הפקולטה למדעי החברה, פרופ' גיל אפשטיין

תמונה
גיל אפשטיין
גיל אפשטיין

הפקולטה למדעי החברה היא הפקולטה הגדולה ביותר בבר-אילן וכוללת 12 מחלקות העוסקות בכל תחומי מדעי החברה. שליש מחברי הסגל באוניברסיטה נמנים עם הפקולטה למדעי החברה וכמחצית מתלמידי האוניברסיטה לומדים בה. 

הדיקן וצוות הפקולטה אמונים על קליטת תלמידים ועל יצירת תנאים נוחים ללימודים וסביבת מחקר תומכת לסטודנטים ולסגל. הפקולטה מטפחת קשרי גומלין עם הקהילה ומעורבת בהנגשת המחקרים.  

פרופ' גיל אפשטיין הוא מומחה לכלכלה פוליטית וציבורית, קבוצות לחץ, כלכלת עבודה והגירה, וחבר סגל במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן משנת 1996. הוא בעל מעמד בינלאומי בתחומו, ומשמש כחוקר בכיר במוסדות מחקר כלל עולמיים יוקרתיים בגרמניה, באנגליה ואיטליה וכחבר מערכת בכתבי עת מובילים בכלכלה.  

פרופ' אפשטיין הוא בוגר פוסט דוקטורט באוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית ובעל תואר ראשון, שני ושלישי בכלכלה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

בשנת 2007 מונה אפשטיין לפרופ' מן המניין ומאז כיהן בתפקידים שונים בבר-אילן: כראש המערך לתוכניות ייעודיות, ראש צוות ההקמה של בית הספר ללימודים מתקדמים ובהמשך כדיקן בית ספר  ללימודים מתקדמים, יו"ר הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה ויו"ר ועדות מלגות נשיא, אחראי על לימודים שלא לתואר באוניברסיטה וכיו"ר ועדת מלגות לתואר שני ולתואר שלישי. נוסף על אלה, שימש כסגן ראש המחלקה לכלכלה, כיהן כחבר במספר ועדות סנאט מרכזיות ובוועדות אד-הוק שונות וחבר ועדת הכספים של האוניברסיטה. 

דיקן הפקולטה למדעי החברה פרופ' גיל אפשטיין